Unges solariebrug fortsat et problem

Andelen af voksne danskere, der bruger solarium, er halveret på bare fem år – fra 22 til 11 procent, og blandt unge er der sket mere end en halvering. Men den positive udvikling er stagneret.

Sundhed 15 procent af de 15-25-årige går fortsat i solarium. Samtidig ser alderen for solarie-debut kun ud til at blive lavere. Det viser to nye rapporter om danskernes solarievaner, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne står bag.  

Og det er der grund til at sætte fokus på – for Danmark har også en kedelig nordisk førsteplads i forekomsten af modermærkekræft. På 30 år er antallet af nye tilfælde af modermærkekræft tredoblet, og udviklingen ser ud til at fortsætte.

Forskning viser, at man øger sin risiko for modermærkekræft med 20 procent, hvis man bruger solarium. Går man i solarium, før man fylder 35 år, øges risikoen med 60 procent.

”Tallene vidner om, at vi i mange år har haft et alt for lemfældigt forhold til både solens og solariets stråler. Det tager tid at vende udviklingen, men skal det ske, bliver vi nødt til at have lidt mere respekt for de negative konsekvenser, uv-stråling også kan have”, siger områdechef Mette Meldgaard fra TrygFonden, som sammen med Kræftens Bekæmpelse står bag kampagnen ”Sluk Solariet”.

Og man kan nå langt med kampagner, men ikke langt nok, mener Peter Dalum, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne. Han opfordrer nu til, at politikerne indfører en aldersgrænse for solariebrug på 18 år.

”De fleste andre europæiske lande har indført en aldersgrænse for unge og haft gode erfaringer med det, så vi håber, at de danske politikere snart vil gøre det samme”, siger Peter Dalum.