Trivsel på skoleskemaet med Kronprinsesse Mary

Hvert 5. barn trives dårligt i Danmark. Det vil TrygFonden og Psykiatrifonden lave om på i projekt ’Reach Out’. Derfor får Ruds Vedby Skole royalt besøg den 27. maj.

Sundhed Hvert femte barn i Danmark mellem 11 og 15 år trives psykisk dårligt og problemet er stigende. Den sociale ulighed i sundhed betyder derudover, at børn af forældre med sociale problemer har større risiko for at opleve mistrivsel. Mistrivsel blandt børn og unge er derfor ikke jævnt fordelt i Danmark. 

Region Sjælland er den første region, som over en 5-årig periode får ekstra hjælp til at sætte trivsel på skoleskemaet, når TrygFondens og Psykiatrifondens rullende klasseværelse besøger regionens skoler. I projektet er der fokus på de skoler i regionen, hvor der er stor arbejdsløshed og lav uddannelse blandt forældrene, hvilket kan være en indikator for sociale problemer. 

Nu hjælper Kronprinsesse Mary med at kaste lys på det stigende problem med mistrivsel blandt børn og unge. Det sker, når Kronprinsessen, der er protektor for Psykiatrifonden, den 27. maj deltager i undervisningen af skoleelever i 7. A på Ruds Vedby skole. 

”Mod, begejstring, venlighed, ærlighed, optimisme, humor og klassefællesskab. Det er blot nogle af de styrker som vi prøver at dyrke hos børnene i Region Sjællands skoler. Med projekt Reach Out ønsker vi at forebygge, at mistrivsel hos børn udvikler sig til psykiske problemer og dårligt mentalt helbred senere i livet. Vi er meget glade for at Kronprinsessen vil hjælpe os med at synliggøre behovet for at øge trivslen hos børn og unge i Region Sjælland,” siger Katrine Finke, der leder projektet og som oplever, at undervisningen både hjælper eleverne men også lærerne, der hjælpes til at sætte fokus på elevernes styrker og håndtere tegn på dårlig trivsel.

”Hver femte skoleelev viser i deres daglige liv tegn på, at de trives psykisk dårligt. De er måske kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn eller føler sig udenfor og det kan være skadeligt for deres indlæring og for deres fremtidige helbred. Derfor vil vi bl.a. gerne træne eleverne i problemløsning, samarbejde, konflikthåndtering og i at kende og håndtere svære følelser hos sig selv og hinanden,” siger projektchef i TrygFonden, Dorthe Lysgaard.