Danskerne vil gerne være gode naboer

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Projektchef Christoffer Elbrønd er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Christoffer Elbrønd 45 26 08 06

En ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden viser, at danskerne generelt vurderer naboskabet i deres eget nabolag som værende godt.

Trivsel

Vi bor tæt op ad hinanden og ses måske hver dag. Men hvordan har vi det egentlig med vores naboer? Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har taget temperaturen på naboskabet landet over, og Syddanmark viser sig at være topscorer, når det drejer sig om at være glade for sine naboer.

Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af et godt naboskab og vise danskerne, hvor lidt der skal til for at styrke naboskabet.

Undersøgelsen viser, at danskerne generelt vurderer naboskabet i deres eget nabolag som værende godt. De klare vindere er dog naboer i Syddanmark, hvor knap 55 % svarer, at naboskabet i deres område er godt.

DKR og TrygFonden har lavet en undersøgelse af naboer og naboskabet i Danmark, da naboskab er en vigtig faktor for vores følelse af tryghed og trivsel der, hvor vi bor. Et godt naboskab er derudover også et vigtigt fundament for udøvelsen af nabohjælp og dermed forebyggelse af indbrud.

”Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af et godt naboskab og vise danskerne, hvor lidt der skal til for at styrke naboskabet. I sidste ende håber vi selvfølgelig, at flere får lyst til at gå sammen om at organisere Nabohjælp og derigennem øge trygheden i boligkvartererne”, fortæller Christoffer Elbrønd, projektleder i TrygFonden.

Undersøgelsen peger på, at vi har en positiv social norm i forhold til naboskab i Danmark”, siger Mikkel Holm, phd. og adfærdsforsker. “Det betyder, at danskerne generelt vil tage positivt imod det, hvis deres nabo tager initiativ til f.eks. at etablere Nabohjælp i nabolaget. Men det er der mange danskere - ifølge undersøgelsen - der ikke er klar over. Derfor kan det være, at de holder sig tilbage med at tage kontakt, fordi de er bange for, at deres nabo vil afvise dem”.“

“Vi ved, at det første skridt derfor er det vigtigste”, siger Lone Harlev, projektleder for Nabohjælp fra DKR og Trygfonden. “Nogle gange er det de små ting, der kan gøre en stor forskel, så hvis vi starter i det små med at hilse på hinanden og genkende de nærmeste naboer, så ved vi, at det kan være grobund for mange andre ting i nabolaget. Alt fra at aftale nabohjælp, til at skovle sne eller en kort hyggesnak, når man mødes”.

Om Nabohjælp

Nabohjælp handler om at forebygge indbrud og skabe tryghed og trivsel for borgerne. Når borgerne bliver mere opmærksomme i deres boligområder, øges opdagelsesmulighederne og derved risikoen for tyvene. Derfor har DKR og TrygFonden iværksat projekt Nabohjælp, der skal få flere danskere til at yde aktiv nabohjælp og til at være mere opmærksomme, når de færdes i deres boligkvarterer. Projektet består bl.a. af hjemmesiden www.nabohjælp.dk og appen Nabohjælp.