App skal hjælpe patienter i psykiatrien

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Forskningschef Anders Hede er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Anders Hede 45 26 08 05

TrygFonden støtter projekt, der skal involvere patienter i psykiatrien endnu mere i deres egen behandling.

TrygFonden har bevilget 3.975.800 kroner til en undersøgelse af effekten af Momentum app. App’en er designet til at hjælpe patienter i psykiatrien til i højere grad at bidrage til og tage beslutninger om deres egen behandling. 

Momentum app hjælper bl.a. brugeren til at forberede sig bedst muligt til samtaler med behandleren, ligesom brugeren kan se film med andre patienter, der fortæller om deres erfaringer.

78 patienter og 116 behandlere deltog i pilotprojektet i 2014

App’en blev i 2013-2014 udviklet i et samspil mellem brugere af psykiatrien og behandlere, og TrygFonden støttede allerede i 2014 pilotprojektet, der skulle teste, om app’en fungerede i praksis. Resultaterne viste, at særligt de unge patienter tog app’en til sig, og en del brugere efterspurgte sågar flere funktionaliteter til at overvåge sig selv.

Den nye donation gør det muligt at gennemføre en randomiseret undersøgelse af effekten af Momentum app’en. Projektet vil blive gennemført i Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere om donationen og Momentum app'en.

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først