Gang i bevægelsen

En ny stor undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden blandt landets lærere og pædagoger viser, at den daglige bevægelse har fundet fodfæste i skoledagen.

Sundhed Det kræver både kreativitet og disciplin at få bevægelse ind i undervisningen på landets skoler som et naturligt element i hele skoledagen. 
Men med skolereformens ankomst sidste skoleår fulgte også et krav om, at elever på landets skoler skal bevæge sig 45 minutter om dagen. Dermed er bevægelse ikke kun et tema i idrætstimerne, men også i de boglige fag, hvor lærerne såvel som eleverne har skullet øve sig i eksempelvis at løbe stavelsesstafet i dansk eller hinke en brøk i matematik. 
Bevægelse understøtter læring, sundhed og trivsel
Og det er de efterhånden blevet ret gode til. I en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden blandt 1.513 lærere og pædagoger fra hele landet vurderer 75 % af de adspurgte, at den skole, de er ansat på, opfylder kravet om 45 minutters daglig bevægelse. 

- Undersøgelsen giver et solidt billede af det, vi klart havde på fornemmelsen. Nemlig at rigtig mange af landets skoler her i reformens andet år er kommet langt i arbejdet med få mere bevægelse integreret i skoledagen. Bevægelse understøtter læring, sundhed og trivsel, og derfor er glædeligt, at det nu for alvor vinder indpas og bliver prioriteret, siger formand for Dansk Skoleidræt, Finn Kristensen.
I undersøgelsen siger 69 % af lærerne og pædagogerne samtidig, at kvaliteten af bevægelsen er tilfredsstillende.

Det handler ikke kun om at få pulsen i vejret
.- Bevægelse er et af de elementer i reformen, der skulle give de længere skoledage variation og skabe motivation og mere skoleglæde blandt eleverne. Den del er vi nu kommet nærmere. Samtidig er der opstået et mere nuanceret billede af, hvad bevægelse er. Det handler ikke kun om at få pulsen i vejret. Bevægelse er mange ting, så det er vigtig at have for øje, hvorfor eleverne skal bevæge sig, og hvad det skal understøtte i undervisningen, siger Finn Kristensen.

Mere bevægelse kræver inspiration

Med længere skoledage og flere undervisningstimer har en gennemgående tilbagemelding i reformens første år været, at lærere og pædagoger har haft svært ved at nå at forberede den ekstra bevægelse. 

I Dansk Skoleidræt og TrygFondens undersøgelse giver 63 % af de adspurgte lærere og pædagoger da også udtryk for, at de har brug for mere inspiration og vejledning på området.

Vi oplever en kæmpe efterspørgsel på de materialer og kurser, som ligger i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen

Netop inspiration og vejledning på en let og overskuelig måde er et af grundelementerne i Dansk Skoleidræt og TrygFondens program Sunde Børn Bevæger Skolen, som blandt andet via projektet Sæt Skolen i Bevægelse tilbyder alle skoler en lang række direkte implementerbare bevægelsesaktiviteter til de boglige fag – lige fra dansk til historie.

- Underviserne søger kontinuerligt efter de gode løsninger, og i kølvandet på skolereformen oplever vi en kæmpe efterspørgsel på de materialer og kurser, som ligger i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen. Det er vi naturligvis meget glade for og tilfredse med, siger programchef i TrygFonden, Mette Meldgaard.

Repræsentanter fra intet mindre end 951 forskellige folkeskoler har siden skolereformen trådte i kraft sidste skoleår deltaget i kurser eller modtaget materialer fra Sæt Skolen i Bevægelse.

Læs mere om TrygFondens samarbejde med Dansk Skoleidræt

Fokusområdet Lev sundt

Vores mål:

At flere børn grundlægger en sund livsstil, og færre mennesker dør eller belastes af livsstilssygdomme.

Læs mere om fokusområdet