Sundhedsvæsenet spørger: Hvad er vigtigt for dig?

Tirsdag den 6. juni bliver borgere og patienter landet over mødt med spørgsmålet “Hvad er vigtigt for dig?” Det er første gang den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag markeres bredt i det danske sundhedsvæsen.

Sundhed

250 sygehusafdelinger, kommunale og private institutioner deltager i Hvad er vigtigt for dig?-dagen, og den store tilslutning illustrerer det grundlæggende kulturskift, som aktuelt finder sted i sundhedsvæsenet. Et skift i retning af at inddrage borgere og patienter endnu mere. Give dem større indflydelse på behandlingsforløbet. I stedet for at spørge ”Hvad er der i vejen med dig?”, spørger de sundhedsprofessionelle ”Hvad er vigtigt for dig?”

For nogle er det vigtigt, at de stadig kan gå lange ture med hunden. For andre er det vigtigt, at de kan bevare deres arbejde. Og så er der dem, for hvem det er vigtigt, at de får et bad hver dag. Borgere og patienter er forskellige og har derfor også forskellige behov, ønsker og håb – også i forhold til deres behandlingsforløb.

Fortæl hvad der er #vigtigtfordig  på de sociale medier

Den 6. juni afholdes Hvad er vigtigt for dig?-dag i et stigende antal lande verden over, og i år er det for første gang en landsdækkende kampagneaktivitet også i Danmark. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag kampagnematerialet, der sendes ud til de i alt 250 sygehusafdelinger, kommunale og private institutioner, som har tilmeldt sig dagen.

Dagen kan betragtes som en øvelse i, hvad der sker i dialogen mellem borger og sundhedspersonale, når man spørger på en ny og grundlæg-gende anderledes måde. Når man stiller spørgsmålet: “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever borgeren at blive mødt som en hel person – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

”Når man spørger og lytter til, hvad der er vigtigt for patienten eller borgeren, etablerer man en ligeværdig dialog. Vi gør det klart, at sundhedsvæsenet er til for borgerne. Dialogen er samtidig afgørende, fordi patienter kan være med til at forebygge fejl og udvikle kvalitet og sikkerhed,” siger Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden har gennem mere end 10 år arbejdet på at udvikle kommunikationen mellem borger og det sundhedsfaglige personale, bl.a. via projektet Hej Sundhedsvæsen, som årets Hvad er vigtigt for dig?-dag udspringer af i en dansk sammenhæng.

Sundhedspersonalet skal lytte til patienterne. Og behandlingen skal afspejle det, der er vigtigt for borgerne og patienterne.

“Sundhedspersonalet skal lytte til patienterne. Og behandlingen skal afspejle det, der er vigtigt for borgerne og patienterne. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er med til at påvirke den dagsorden yderligere i positiv retning,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Find grafik og mere information om dagen på vigtigtfordig.dk, samt info om Dansk Selskab for Patientsikkerhed på patientsikkerhed.dk

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først