TrygFonden søger projektchef til forsknings- og analyseafdelingen

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef i TrygFonden

45 26 08 05

Projektchef til TrygFonden med ansvar for forskning og analyse inden for socialt arbejde, uddannelse og kriminalitetsforebyggelse

OBS: DETTE JOB ER BLEVET BESAT. TAK FOR INTERESSEN 

Du skal arbejde med at udvikle TrygFondens aktiviteter særligt inden for socialt arbejde, uddannelse og kriminalitetsforebyggelse.

Du skal have et bredt kendskab til dansk og international forskning inden for disse områder, med særlig vægt på interventionel forskning. Du skal også have kendskab til muligheder og udfordringer i at anvende forskningsbaseret viden i politik og praksis til gavn for borgerne.

Du skal være i stand til at føre dialog med ansøgere, være sagsbehandler og foretage kvalitetsvurdering af forskningsansøgninger samt indhente, vurdere og sammenfatte peer reviews mv. Du skal være med til at sikre vidensgrundlaget for TrygFondens partnerskaber, og du skal bidrage til intern vidensopbygning og rådgivning på tværs af TrygFondens sekretariat.

TrygFonden har inden for de sidste fem år doneret over 750 mio. kr. til anvendelsesorienteret forskning, ofte inden for områder med mindre stærke forskningstraditioner.

Vi arbejder langsigtet gennem donationer, samarbejdsprojekter, etablering af centre, netværk og understøtning af samspil mellem forskning, praksis, politik og offentlig debat.

TrygFondens strategi kan ses her og TrygFondens forskningsstrategi kan ses her.

Løn forhandles efter kvalifikationer og anciennitet.

Nærmere oplysninger: Forskningschef Anders Hede, 4110 6136. 
Ansøgningsfrist er 1. november 2018. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Ansøgninger med CV sendes til job@trygfonden.dk