Mange starter i solariet, mens de stadig er børn

Børn helt ned til 10 års alderen går i solarium, viser en ny rapport. Det vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, som efterspørger en 18 års aldersgrænse for brug af solarium. Det er nemlig særligt skadeligt for børn og unge.

Sundhed

Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt unge, og brug af solarium øger risikoen for at udvikle modermærkekræft markant – især når du er ung. Tre ud af fire tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares ved solariebrug. 

Vi bør alle sammen slukke solariet, men skal vi fokusere indsatsen et sted, er det vigtigst, at vi får vores børn og unge ud af solariekabinerne

Ifølge en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har hver tredje 15-20-årige prøvet at gå i solarium, og mange var meget unge den første gang, de lagde sig under den kunstigt fremstillede uv-stråling: to ud af tre var under 16 år, og hele 20 pct. var mellem 10 og 13 år den første gang.

Jo yngre man er, desto farligere er brug af solarium

Solkampagnen har siden 2007 arbejdet for at få især unge til at ’slukke solariet’, og heldigvis er der i dag færre solariebrugere end dengang. Men der er stadig for mange, der går i solarium, og især den meget tidlige debut er bekymrende, mener Peter Dalum, der er projektchef i Solkampagnen:

"Jo yngre du er, desto mere skadeligt er det at gå i solarium, da celledelingen sker hyppigere, mens man er barn og ung, hvor kroppen er under udvikling. Vi bør alle sammen slukke solariet, men skal vi fokusere indsatsen et sted, er det vigtigst, at vi får vores børn og unge ud af solariekabinerne," forklarer Peter Dalum.

Behov for 18 års aldersgrænse for solariebrug 

Oplysnings- og kampagneindsatser kan informere om risikoen ved solariebrug, men når der efter mere end 10 år med ’Sluk solariet’-kampagner fortsat er mange unge solariebrugere, tyder det på, at indsatsen ikke kan stå alene.

Solariebrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 pct. Går du i solarium, før du fylder 35 år, øges risikoen med 59 pct.

"Børn og unge kan ikke nødvendigvis overskue konsekvenserne af deres handlinger på længere sigt, og derfor er det vigtigt, at der ud over information også er nogle rammer, der sikrer, at de helt unge ikke udsættes for den stærke uv-stråling fra solarier," siger Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden.

Der er flere muligheder for lovmæssige tiltag, der vil begrænse unges brug af solarium, men ifølge Solkampagnens projektchef vil en 18 års aldersgrænse for solariebrug være et godt sted at starte. Og Danmark er faktisk et af de eneste lande i EU, der ikke har eller er i gang med at indføre en 18-års aldersgrænse for solariebrug.

"En aldersgrænse på 18 år vil sende et helt klart signal om, at solarier ikke er for børn. Erfaringer fra udlandet viser, at en indførelse af en aldersgrænse er et effektivt værktøj til at nedbringe antallet af unge solariebrugere," afslutter Peter Dalum.