Nu kan du stemme: Rekord-valg om tryghed er i gang

En halv million borgere i Region Hovedstaden har nu mulighed for at stemme ved valget til TryghedsGruppens repræsentantskab. Et valg, der har oplevet massiv interesse for at stille op som kandidat og har flere stemmeberettigede end nogensinde. TryghedsGruppen står bag TrygFonden.

Fra 20. januar kan 500.000 medlemmer af TryghedsGruppen i Region Hovedstaden stemme på 70 kandidater til TryghedsGruppens repræsentantskab. Det gør valget til det største i TryghedsGruppens historie – både antallet af medlemmer, der kan stemme, og antallet af kandidater, er rekordhøjt.

Derudover deltager ca 7.000 medlemmer i syv valgmøder over hele regionen.

Det er alle Tryg og Alkas kunder, der er medlemmer af TryghedsGruppen, som bl.a. står bag TrygFonden, der er med til at udbrede hjertestartere, sikre kystlivreddere ved strandene og støtte hundredvis af lokale projekter i regionen årligt.

De 21 kandidater, der bliver valgt ind, kommer bl.a. til at få indflydelse på, hvilke lokale tryghedsskabende projekter TrygFonden skal støtte, og om TryghedsGruppen skal udbetale bonus til sine medlemmer.

Medlemmerne kan stemme digitalt eller via brev til og med 7. februar og vil få tilsendt materiale om valget pr. post eller via e-Boks.

Læs mere om valget og mød kandidaterne her.