Særligt omfattende ansøgninger sendes i peer review for at sikre kvaliteten.

Forskningsansøgninger over 1 million kroner, som sekretariatet vurderer 1) falder inden for TrygFondens strategi og forskningsstrategi og 2) ikke har åbenlyse mangler, sendes i peer review. Sekretariatet kan også vælge at sende ansøgninger under 1 mio. kr. kan sendes i review.

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg indstiller derefter forslag til reviewere baseret på hver enkelt ansøgningsemne. Der vil typisk være to til fem peer reviewere pr. ansøgning afhængigt af ansøgningens størrelse. 

Det er alene de uploade dokumenter, der sendes i peer review. Og altså ikke de oplysninger, der er opgivet i selve ansøgningsskemaet. 

Reviewerne vurderer projektet efter kriterierne:

  • Projektets kvalitet:/quality of the project (project plan).
  • Den grundlæggende ide/basic idea.
  • Originalitet/originality.
  • Metodologi/methodology.
  • Ansøgerens kvalifikationer/qualifications of applicant.
  • Gennemførligheden af projektet/project feasibility.
  • Praktiske perspektiver/practical perspectives.
  • Forskningsperspektiver/scientific perspectives.
  • Formidlingsplan/plan for dissemination.
  • Samlet vurdering af ansøgningen/overall grade of the project.

Forskningsansøgninger, som skal i review, vil have op til syv måneders behandlingstid.