Særligt omfattende ansøgninger sendes i peer review for at sikre kvaliteten.

Ud af de 5-600 forskningsansøgninger, som TrygFonden modtager om året, bliver omkring 90 sendt i peer review. Forskningsansøgninger kommer i peer review, hvis de opfylder tre kriterier:

 1. De falder tematisk og metodisk indenfor TrygFondens strategi og forskningsstrategi.
 2. De har ikke åbenlyse fejl og mangler.
 3. Der søges om 1 mio. kr. eller mere.

TrygFondens sekretariat kan i enkelte tilfælde vælge at sende forskningsansøgninger på mindre end 1 mio. kr. i peer review.

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg kommer derefter med forslag til peer reviewere baseret på indholdet i de individuelle ansøgninger. Der vil typisk blive fundet to til fem peer reviewere til hver ansøgning – afhængig af ansøgningens faglige bredde og økonomiske størrelse. Peer review baseres alene på de engelsksprogede dokumenter, som ansøger har uploaded. Oplysningerne, som ansøger har tastet ind i ansøgningsskemaet, supplerer de uploadede dokumenter i sekretariats sagsbehandling.

Omkring fire måneder efter man har søgt, vil man modtage ét af tre mulige svar: 

 • Bevilling til projekter, der er under 1 mio. kr.
 • Ansøgningen er gået i peer review. Sagsbehandlingen vil tage yderligere omkring tre måneder.
 • Afslag.

Peer reviewerne vurderer projektet efter kriterierne:

 • Projektets kvalitet/quality of the project (project plan)
 • Den grundlæggende ide/basic idea
 • Originalitet/originality
 • Metodologi/methodology
 • Ansøgerens kvalifikationer/qualifications of applicant
 • Gennemførligheden af projektet/project feasibility
 • Praktiske perspektiver/practical perspectives
 • Forskningsperspektiver/scientific perspectives
 • Formidlingsplan/plan for dissemination
 • Samlet vurdering af ansøgningen/overall grade of the project

Ansøgninger, der har været i peer review, har en samlet sagsbehandlingstid på omkring syv måneder. De får derefter ét af tre mulige svar:

 • Hel eller delvis bevilling og et tilbud om at modtage de anonymiserede peer review-rapporter.
 • Afslag, invitation til at indsende en revideret ansøgning, og et tilbud om at modtage de anonymiserede peer review-rapporter.
 • Afslag og et tilbud om at modtage de anonymiserede peer review-rapporter.

I meget få tilfælde (den anden svarmulighed ovenfor) vurderer TrygFondens sekretariat, at der er perspektiver i at revidere en afslået ansøgning efter peer reviewernes kommentarer. Alene i de tilfælde inviterer TrygFonden ansøger til at indsende en revideret ansøgning. Sekretariatet vil i så fald bestræbe sig på at rekruttere de samme peer reviewere igen.

Inviterede genindsendelser skal fortsat indleveres i én af TrygFondens tre årlige ordinære ansøgningsrunder, og de bliver procesmæssigt behandlet helt på linje med andre ansøgninger, der er kommet ind i den pågældende ansøgningsrunde.