TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg består af 11 medlemmer, der dækker kerneområderne Sikkerhed, Sundhed og Trivsel. De mødes to gange årligt og bistår derudover løbende TrygFonden med indstilling af peer reviewere.

 • Professor Mogens Hørder (formand), Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
 • Centerleder Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning og RESCueH, Syddansk Universitet
 • Professor Anker Brink Lund, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
 • Lektor Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Enhetschef og docent Knut Sundell, Enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen, Sverige
 • Professor Lars Holmberg, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Professor Lars S. Rasmussen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
 • Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
 • Afdelingsdirektør Niels Ploug, Personstatistik, Danmarks Statistik
 • Enhedschef og professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup Hospital
 • Professor Flemming Bro, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Lektor Sarah van Mastrigt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Udvalget rådgiver med hensyn til:

 • TrygFondens forskningsstrategi.
 • Strategiske forskningssatsninger.
 • Indstilling af peer reviewere og anden rådgivning i forbindelse med TrygFondens proces for behandling af ansøgninger.