TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg består af 11 medlemmer, der dækker kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

 • Professor Mogens Hørder (formand), Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
 • Centerleder Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning og RESCueH, Syddansk Universitet
 • Professor Anker Brink Lund, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
 • Lektor Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Enhetschef og docent Knut Sundell, Enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen, Sverige
 • Professor Lars Holmberg, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Professor Lars S. Rasmussen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
 • Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
 • Afdelingsdirektør Niels Ploug, Personstatistik, Danmarks Statistik
 • Enhedschef og professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup Hospital
 • Professor Flemming Bro, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Lektor Sarah van Mastrigt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Udvalget rådgiver med hensyn til:

 • TrygFondens forskningspolitik.
 • Strategiske forskningssatsninger.
 • Indstilling af reviewere og anden rådgivning i forbindelse med behandling af ansøgninger.