TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg består af 11 medlemmer, der dækker kerneområderne Sikkerhed, Sundhed og Trivsel. De mødes to gange årligt og bistår derudover løbende TrygFonden med indstilling af peer reviewere.

 • Professor Torben Jørgensen (formand), Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden, samt Aalborg og Københavns Universiteter
 • Sakkunnig og docent Knut Sundell, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering 
 • Professor i almen medicin Flemming Bro, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
 • Lektor Sarah van Mastrigt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 
 • Lektor Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet 
 • Afdelingsdirektør Niels Ploug, Personstatistik, Danmarks Statistik 
 • Professor i akutmedicin Annmarie Touborg Lassen, Syddansk Universitet /Region Syddanmark 
 • Professor Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
 • Professor Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 
 • Professor i børne og ungdomspsykiatri Charlotte Ulrikka Rask, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Aarhus Universitet / Region Midtjylland 
 • Forskningsleder og professor Christoffer Johansen, Rigshospitalet
 • Professor, MSO Asmus Leth Olsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
   

Udvalget rådgiver med hensyn til:

 • TrygFondens forskningsstrategi.
 • Strategiske forskningssatsninger.
 • Indstilling af peer reviewere og anden rådgivning i forbindelse med TrygFondens proces for behandling af ansøgninger.