Ansøg om hjertestarter

TrygFonden sætter hjertestartere på danmarkskortet. Derfor stiller vi hjertestartere til rådighed for offentligheden via en fadderordning.

Tak for din interesse i at være med til at redde liv ved at søge om en TrygFonden Hjertestarter.

Alle kan søge om at blive fadder for en hjertestarter. Det gælder dog ikke for privatpersoner eller kommercielle virksomheder.

75% af hjertestoptilfældene finder sted i private hjem. TrygFonden vil derfor det næste år sætte fokus på at sætte hjertestartere op, som kan være tilgængelige døgnet rundt for danskerne i beboelsesområder.

Hjertestarteren stilles til rådighed af TrygFonden i 3 år, og med hjertestarterdonationen følger der kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt gentræningskursus til den brugergruppe som oprettes i forbindelse med donationen.

Vi informerer også om, hvordan man i det daglige holder øje med hjertestarteren, samt hvordan den registreres i Hjertestarter – Netværket på hjertestarter.dk Hjertestarter – Netværket bruges af det regionale akutberedskab, så ved et 1-1-2 opkald i forbindelse med hjertestop kan der henvises til nærmeste hjertestarter. 

Registrering af hjertestarteren på hjertestarter.dk er obligatorisk.

Med hjertestarteren følger der et varmeskab, idet TrygFonden følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at hjertestarteren skal hænge uden for - døgnet rundt, året rundt. Dette markeres med ”24/7” på hjertestarter.dk.

Det er donationsmodtagerens pligt at forsikre hjertestarteren mod tyveri, brand, hærværk og vandskade. Heldigvis er det sjældent, at hjertestarteren ikke får lov at hænge i fred og ro.

Foruden udgifter til forsikring skal modtageren af hjertestarteren dække udgifter til opsætning af varmeskab ved autoriseret elinstallatør, det plejer at tage maks. et par timer. Udgiften til opvarmning af varmeskab må i gennemsnit påregnes at være maksimalt 500 kr. årligt.

Fadderskabet løber over 3 år og herefter overdrages hele installationen til fadder. Dette betyder, at udgifter til batteri og elektroder efter 3 år bliver for donationsmodtagerens egen regning. Batteri skal udskiftes hvert 5. år. Elektroderne skal ligeledes udskiftes hvert 5. år, og når hjertestarteren har været i brug. Hvis en hjertestarter har været i brug efter henvisning fra 1-1-2, betaler regionen for nye elektroder.

Vi anbefaler, at du tegner en aftale om service på hjertestarteren gennem brancheforeningen for hjertestartere.

Din elektroniske ansøgning skal vi modtage senest den 1. marts 2020. Herefter foretager TrygFonden en udvælgelse, og ansøger får direkte besked. Der er ca. 3 måneders behandlingstid.