Vi støtter projekter

Vi støtter projekter, der øger trygheden for dig og alle andre i Danmark inden for TrygFondens 11 fokusområder. Projektet skal være til glæde for så mange som muligt i lokalsamfundet eller på landsplan

Hvad støtter vi?

Du kan søge støtte til projekter, som øger trygheden inden for TrygFondens 11 fokusområder. Fokusområderne er valgt på baggrund af 11 samfundsproblemer, som vi gerne vil bidrage til at løse. 

Du bør derfor først orientere dig om vores mål og 11 fokusområder for at tjekke, om din idé bidrager til at løse et af de problemer, vi fokuserer på. Du skal i din ansøgning redegøre for, hvordan dit projekt matcher vores fokusområder.

Beløbets størrelse

Der er ikke et minimum eller et maksimum for ansøgt beløb, men der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem ansøgt beløb og indsatsen

Støtte til en del af et projekt

TrygFonden vil gerne være en af flere støttegivere. Du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. Vi stiller ikke krav om medfinansiering.

Støtte til igangværende projekt

Projektet kan godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet.
Læs mere om ansøgningsforløbet og udbetaling

Det har vi støttet

Se alle projekter, udstyr og kurser, der har fået støtte siden 2013:
Se vores donationer til projekter, udstyr og kurser
 

Hvem kan søge?

Følgende kan søge støtte af TrygFonden:
  • Institutioner
  • Foreninger
  • Myndigheder
  • Forskere
  • Registrerede socialøkonomiske virksomheder

TrygFonden støtter som hovedregel ikke privatpersoner.  
 

Hvad tjekker vi i første omgang?

TrygFondens almennyttige arbejde hviler på en række principper, som vi vægter ved uddelingen af midler:

  • Projektets emne er inden for TrygFondens 11 fokusområder og foregår i Danmark.
  • Ansøgningen er komplet og projektet så grundigt beskrevet, at en vurdering kan gennemføres.
  • Projektets idé har potentiale til at fortsætte og blive indlejret i samfundet, når projektet ophører.
  • Ansøger er i stand til at gennemføre projektet med rimelig sandsynlighed for succes.

Læs mere om vores principper for projekter

Spot image

Passer din ide til vores mål?

I TrygFonden har vi udvalgt 11 fokusområder inden for sikkerhed, sundhed og trivsel, hvor vi kan se muligheder for at skabe mere tryghed i Danmark. Fokus er rettet mod samfundsmæssige problemer og de mennesker, vi ønsker at hjælpe. Her vil vi gøre en meningsfuld og målbar forskel. Når du ansøger, er det derfor vigtigt, at du tjekker, at din ide bidrager til at nå vores mål.

Læs om vores mål og fokusområder