Ansøg om hjertestarter

TrygFonden vil sætte hjertestartere på danmarkskortet. Derfor stiller vi i 2017 atter hjertestartere til rådighed for offentligheden via en fadderordning.

Sundhed Tak for din interesse i at være med til at redde liv ved at søge om en TrygFonden Hjertestarter.

I 2016 har vi haft et øget fokus på skolerne, men andre ansøgere kan også komme i betragtning. Det gælder dog ikke for private virksomheder. 

Vores fokus på skolerne skal være med til at uddanne en ny generation af førstehjælpere. Det kan vi blandt andet gøre ved, at eleverne bliver fortrolige med og kan genkende en hjertestarter i det offentlige rum.

Skolerne har desuden mulighed for at bestille et klassesæt på www.hjertestarter.dk, hvor eleverne får mulighed for at træne livreddende førstehjælp og bruge en hjertestarter.

Med hjertestarterdonationen følger der førstehjælpskursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter til den brugergruppe som oprettes i forbindelse med donationen. Der informeres ligeledes om, hvordan man holder øje med hjertestarteren og får den registreret på www.hjertestarter.dk, så det øvrige lokalsamfund m.fl. også kan benytte hjertestarteren, når der ved hjertestop ringes 1-1-2.

Med hjertestarteren følger der et varmeskab, idet TrygFonden følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at hjertestarteren skal hænge uden for - døgnet rundt, året rundt. Dette markeres med ”24/7” på www.hjertestarter.dk.

Det er modtagerens pligt at forsikre hjertestarteren mod tyveri, brand, hærværk og vandskade. Heldigvis er det sjældent, at hjertestarteren ikke får lov at hænge i fred og ro.

Foruden udgifter til forsikring skal modtageren af hjertestarteren dække el-udgifter til varmeskabet, samt opsætning af dette.

Din elektroniske ansøgning skal vi modtage senest den 1. marts 2017. Herefter foretager TrygFonden en udvælgelse, og ansøger får direkte besked. Der er ca. 3 måneders behandlingstid.