Rådgivning af børn og unge

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Børns Vilkår.

TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med Børns Vilkår om drift og udviklingen af den samlede rådgiverfunktion

Tusindvis af børn ringer hvert år til BørneTelefonen om mobning, forelskelse, venner, ensomhed, vold og skilsmisse

Trivsel

BørneTelefonen er den rådgivning i Danmark, som med over 40.000 årlige henvendelser er i kontakt med flest børn og unge – men behovet er endnu større.

TrygFonden indgik derfor i 2014 et nyt 5-årigt strategisk partnerskab med Børns Vilkår om Verdens Bedste BørneTelefon. Det nye partnerskab omfatter overordnet en række udviklingsprojekter centreret omkring BørneTelefonen og SkoleTjenesten.

Flere børn skal kunne komme i kontakt med en rådgiver på BørneTelefonen og en ny BørneTelefonbus rykker ud i landet med børnecafé, oplæg til skoleklasser, forældre samt professionelle og selvfølgelig hjælp til børnene.

Udover BørneTelefonBussen og større kapacitet på selve BørneTelefonen betyder samarbejdet, at flere professionelle og frivillige, der til dagligt arbejder med børn, kan blive opkvalificeret på Børnerådgiveruddannelsen, som i 2010 blev udviklet af Professionshøjskolen Metropol, Børns Vilkår og TrygFonden.

Børn har et stort behov for at tale med en voksen, der er trænet i at lytte og hjælpe barnet videre.

"Det er vigtigt, at de voksne er klædt bedst muligt på til at rådgive børnene. Så det er rigtig glædeligt, at vi med det nye samarbejde spiller på alle tangenter med det fælles mål at skabe bedre trivsel for så mange børn som muligt,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.


 Rapport om chatrådgivning  

Rapport om chatrådgivning

Rapporten sammenligner de to rådgivningstilbud BørneChatten og BørneTelefonen.

Læs mere

     
     

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier