Fakta

TrygFonden har taget initiativ til at etablere et konsortium bestående af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Team Arbejdsliv og Center for Comparative Welfare Studies, som skal gennemføre den såkaldte barriereundersøgelse. 

TrygFonden har etableret et konsortium, som skal gennemføre en barriereundersøgelse for seniorers arbejdsmarkedstilknytning.

Trivsel

Bekymring for en tidlig og uværdig afgang fra arbejdsmarkedet som senior udgør en central kilde til utryghed i den danske befolkning. Problemstillingen forstærkes af en forventet udvikling, hvor pensionsalderen fortsat vil stige. Dertil kommer, at det hidtidige fokus på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet i vid udstrækning har været konjunkturafhængigt og dermed svingende.

På den baggrund igangsatte TrygFonden i 2017 et analysearbejde, som skulle danne grundlag for en langsigtet indsats, som har til formål at styrke fastholdelse og nyansættelse af ældre på arbejdsmarkedet, og derigennem øge danskernes tryghed i forbindelse med seniorårene på arbejdsmarkedet.

Analysen pegede på udvikling af en forskningsbaseret undersøgelse af barrierer for seniorers arbejdsmarkedstilknytning kombineret med en omfattende kommunikationsindsat målrettet nøgleaktører på området som et virksomt greb.

I den forbindelse har TrygFonden taget initiativ til at etablere et konsortium bestående af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Team Arbejdsliv og Center for Comparative Welfare Studies, som skal gennemføre den såkaldte barriereundersøgelse. Disse organisationer har en helt central plads i dansk arbejdsmiljøforskning.

Undersøgelsen igangsættes ultimo 2017 og forløber over en periode på to år.