Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Dansk Svømmeunion og andre relevante aktører.
 

Danskerne er ikke gode nok til at svømme og derfor er bl.a. TrygFonden og Dansk Svømmeunion gået sammen om projektet "Alle kan lære at svømme" - for netop at undersøge, hvordan især børn bedst kan lære at svømme.


Målet er at alle børn i en årgang skal kunne svømme.

Derfor lyder nogle af projektets arbejdsspørgsmål "Hvornår er det bedst at lære at svømme?", "Hvilken svømmestil er bedst at kunne?" og "Hvad gør vi, hvis vi ikke har adgang til en svømmehal?"


Projektet skal producere anbefalinger til kommuner og andre aktører i forhold til at tilrettelægge den bedste svømmeundervisning for børn.

Hvordan lærer vi alle at svømme? TrygFonden arbejder for at finde svaret på, hvordan alle børn kan lære at svømme tidligt i livet.

Sikkerhed

At kunne svømme er ikke bare at beherske en ekstra sportsgren. Svømning bør ses som en grundlæggende færdighed på lige fod med gang, løb og cykling. Manglende eller utilstrækkelige svømmeevner kan hurtigt få fatale konsekvenser i et land som Danmark, hvor vand altid er meget tæt på befolkningen. 

TrygFonden var i 2014 med til at gennemføre en kortlægning af, om den danske befolkning kan svømme, og i givet fald, hvor de lærte det. Kortlægningen viste, at kun godt 50 pct. af befolkningen siger, at de kan svømme 200 meter, at mange børn først sent lærer at svømme, og at overraskende få børn lærer at svømme i forbindelse med folkeskolens svømmeundervisning.

En del af grunden til dette kan være, at folkeskolens svømmeundervisning er under pres. Der er flere steder udfordringer med organiseringen af undervisningen, og det er især svært i de områder af Danmark, hvor der er langt til en svømmehal. 

På den baggrund arbejder TrygFonden sammen med Dansk Svømmeunion og andre relevante aktører på projektet Alle skal lære at svømme. Målet er, at alle børn i en årgang skal kunne svømme 200 meter, heraf 50 meter på ryggen (nordisk definition på, at man kan svømme). 

Målet skal nås blandt andet ved at frembringe viden om, hvordan rammerne omkring svømning kan udvikles og optimeres. Det kræver, at der fx. sættes fokus på, i hvilken alder det er bedst at starte undervisningen, hvilken svømmestil der giver de bedste kundskaber, og hvordan den optimale undervisning kan tilrettelægges.

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger
Samtidig skal der også afprøves forskellige fysiske modeller for svømmeundervisning i kommuner eller områder, hvor der ikke er adgang til en svømmehal. Det kunne være undervisning i sø, hav eller et oppusteligt bassin.

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger, som på en enkel måde giver kommuner og andre aktører inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge en kvalificeret og effektiv svømmeundervisning i vand for børn.

Respekt for vand

TrygFonden ønsker at reducere antallet af drukneulykker. Gennem forebyggelse, uddannelse og livredningstjeneste vil TrygFonden skabe respekt for vand og øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes.
Respekt for vand

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier