Bedre behandling med borgernes data

Fakta

Et projekt i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning.


De fleste danskere har et uproblematisk forhold til alkohol, men for en ikke ubetydelig gruppe, har et stort forbrug af alkohol alvorlige og livsændrende konsekvenser for dem selv og deres omgivelser.

Sammen med Alkohol & Samfund vil TrygFonden arbejde for at færre danskere skal være afhængige af alkohol.

Sundhed

Knap 3.000 danskere dør hvert år på grund af alkohol, og 650.000 danskere har et problematisk forbrug af alkohol, der påvirker både dem selv og deres nærmeste.

Et stort alkoholforbrug har negative konsekvenser på tværs af TrygFondens fokusområder. Fx kommer flere galt afsted i trafikken eller drukner, når de er berusede, ligesom alkohol er involveret i en betydelig del af voldskriminaliteten.

122.000 danske børn vokser op i en familie med alkoholproblemer, og for denne gruppe gælder det, at de har væsentligt dårligere livsmuligheder: De har øget risiko for adfærdsforstyrrelser, øget risiko for at blive udsat for mishandling og overgreb i hjemmet og øget risiko for at blive anbragt uden for hjemmet.

Det offentlige finansierer alkoholbehandling i kommunalt regi, og i 2013 var der over 15.000 personer, som modtog offentligt finansieret alkoholbehandling i et behandlingscenter. Den kommunale alkoholbehandling har ikke haft tradition for at arbejde vidensbaseret, og behandlingen har derfor været meget forskellig afhængig af lokale traditioner og fagpersoner.

TrygFonden har en ambition om at forbedre kvaliteten af alkoholbehandlingen i Danmark

En af måderne, kvaliteten af behandlingen potentielt kan forbedres på, er ved en systematisk inddragelse af data fra borgerne i alkoholbehandling. Det er data, der kan bruges af alkoholbehandleren til at understøtte og justere behandlingen af den enkelte borger.

På den baggrund har TrygFonden og Komiteen for Sundhedsoplysning i 2018 taget initiativ til at igangsætte et projekt, der skal sikre en bedre behandling af borgere med et alkoholproblem ved at inddrage data fra borgerne selv. Det er projektets ambition at give alkoholbehandlerne et værktøj, som de kan anvende i behandlingen. Kernen i værktøjet er en digital understøttet og systematisk udredning af borgerens problemer relateret til misbruget. Værktøjet kan på den baggrund danne udgangspunkt for planlægning og monitorering af behandlingen.

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt