Beslutningsstøtte ved underretninger

Fakta

Et partnerskab i samarbejde med Professionshøjskolen VIA  


Projektet gik i gang foråret 2017. Hjørring og Silkeborg Kommuner er gået aktivt ind i projektet med medarbejdere, underretninger, udredninger og børnesager.

De deltager i projektets følgegruppe sammen med Dansk Socialrådgiverforening, Danske Socialchefer og Socialstyrelsen. 

TrygFonden indgik i foråret 2017 en toårig samarbejdsaftale med Professionshøjskolen VIA om at udvikle et beslutningsstøtteredskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne

Trivsel

Danske kommuner har til enhver tid knap 50.000 danske børn og unge ”inde på radaren” i den forstand, at der er oprettet en børnesag på dem, og de får støtte efter én af paragrafferne i Serviceloven. 

Den helt dominerende del af disse knap 50.000 børn og unge mennesker har ikke været udsat for den form for ekstrem misrøgt, som er kendt fra medieomtalen af Tøndersagen, Brønderslevsagen og Esbjergsagen.Det kan illustreres ved, at seksuelle overgreb eller andre former for grove omsorgssvigt kun bliver angivet som udslagsgivende årsag ved en anbringelse i 10 pct. af tilfældene.
Sagsbehandleren må ikke overse børn, der virkelig har brug for hjælp

 Det store antal underretninger og lovens krav om, at kommunerne bl.a. skal reagere på en underretning inden for 24 timer, har placeret sagsbehandlerne i en vanskelig situation. Det er deres opgave under tidspres at vurdere, hvilke underretninger, som kommunen skal gå ind i og hvilke ikke. Sagsbehandleren må ikke overse børn, der virkelig har brug for hjælp

Det er samtidig sagsbehandlerens ansvar ikke at stigmatisere børn og forældre som følge af en grundløs underretning, der er resultatet af en bagatel, en misforståelse eller måske direkte ond vilje. Det er en uhyre vanskelig knivsæg at bevæge sig på – ikke mindst i lyset af underretningernes meget brogede indhold.

TrygFonden og Professionshøjskolen VIA er derfor gået sammen om at udvikle et beslutningsstøtteredskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne.