Positive børnefællesskaber

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Børns Vilkår.

TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med Børns Vilkår om en række udviklingsaktiviteter centreret omkring BørneTelefonen og Uddannelsesafdelingen

Tusindvis af børn kontakter hvert år BørneTelefonen for at få råd om mobning, forelskelse, venner, ensomhed, vold og skilsmisse

Trivsel

Med knap 50.000 årlige rådgivninger er BørneTelefonen den rådgivning i Danmark, som er i kontakt med flest børn og unge – men behovet er endnu større.

TrygFonden indgik i 2019 et nyt treårigt strategisk partnerskab med Børns Vilkår om programmet ’Fra udenforskab til indenforskab – deltagelse i positive børnefællesskaber’. 

BørneTelefonen er en fælles betegnelse for forskellige medieplatforme (telefon, chat, sms og brevkasse), hvor børn og unge kan få professionel og anonym rådgivning om alt lige fra kærestesorger til, hvordan man får sin mor eller far til at holde op med at drikke. 

Børn har et stort behov for at tale med en voksen, der er trænet i at lytte og hjælpe barnet videre

Partnerskabet omfatter overordnet en række udviklingsprojekter centreret omkring BørneTelefonen og Undervisningsafdelingen i Børns Vilkår. Blandt andet skal flere børn og unge kunne komme i kontakt med en frivillig rådgiver på BørneTelefonen, der skal oprettes en afdeling i Århus og BørneMobilen skal rulle ud til skoler i udvalgte områder i landet og møde børnene, dér hvor de er.

Rapport om svigt

I starten af 2017 blev der lanceret en ny rapport, der fokuserer på 11 svigt af børn og unge i Danmark. Rapporten tegner for første gang et bredt billede af svigt i familien og de nære omgivelser, i skolen og på institutionsområdet samt hos myndighederne. Rapporten udkom igen i 2018, denne gang med fokus på 13 svigt af børn og unge. 

Udover Svigt-rapporten, BørneMobilen og øget kapacitet på selve BørneTelefonen giver samarbejdet mulighed for, at flere professionelle og frivillige, der til dagligt arbejder med børn, kan blive opkvalificeret på Børnerådgiveruddannelsen, som i 2010 blev udviklet af Professionshøjskolen Metropol, Børns Vilkår og TrygFonden.

"Det er vigtigt, at de voksne er klædt bedst muligt på til at rådgive børnene. Med samarbejdet spiller vi på alle tangenter med det fælles mål at skabe bedre trivsel for så mange børn som muligt,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.
 
 Rapport om chatrådgivning  

Rapport om chatrådgivning

Rapporten sammenligner de to rådgivningstilbud BørneChatten og BørneTelefonen.

Læs mere

     
     

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier