Fakta

Broen til Bedre Sundhed skal forbedre sundheden i Lolland og Guldborgsund Kommuner, der har store udfordringer på netop dette område.


Initiativet arbejder på tværs af traditionelle skel mellem forvaltnings- og politikområder og på tværs af sektorer, og involverer forskning, forbedringsaktiviteter og interventionsarbejde.

Inden 2040 skal befolkningen i Lolland og Guldborgsund i gennemsnit leve lige så længe som resten af Danmarks befolkning.

Sundhed

I 2013 indgik Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Sygehus, Psykiatrien, Business Lolland-Falster, Praktiserende Lægers Organisation og Region Sjælland et partnerskab om et fælles udviklingsprogram, ”Broen til Bedre Sundhed – fokus på Lolland Falster og Guldborgsund Kommuner”. Partnerskabet skal fremme lighed i sundhed i Lolland og Guldborgsund Kommuner. I 2017 indgik TrygFonden et treårigt samarbejde om Broen til Bedre Sundhed.

Partnerskabet skal fremme lighed i sundhed i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Initiativet arbejder med udvikling af trivsel og sundhed på tværs af traditionelle skel mellem forvaltnings- og politikområder og på tværs af sektorer, og involverer forskning, forbedringsaktiviteter og interventionsarbejde.

TrygFonden og Broen til Bedre Sundheds samarbejde har særlig fokus på fire spor, der skal føre til bedre sundhed og i sidste ende en højere levealder for borgerne i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

De fire spor er:

Alkohol. Personer med et stort alkoholforbrug, der samtidig har børn, skal hurtigere identificeres og tilbydes behandling. Familier med alkoholproblemer skal motiveres til at tage imod kommunal hjælp på flere fronter.

Børn og unge. Børn under 10 år, der viser tidlige tegn på trivselsproblemer, skal sikres hurtig hjælp fra forældre og kommunen, så barnet kan få en positiv livsbane.

Sammenhængende sygdomsforløb. Patienter skal sikres et sammenhængende forløb på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen. Det gælder både somatiske og psykiatriske patienter.

Eksport af viden. Den viden, der skabes i Broen til Bedre Sundheds indsatser, skal sættes i spil. Både i forhold til andre aktører i Lolland og Guldborgsund Kommuner, men også i resten af Region Sjælland og på landsplan.

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt