Fakta

Broen til Bedre Sundhed skal forbedre sundheden i Lolland og Guldborgsund Kommuner, der har store udfordringer på netop dette område.


Initiativet arbejder på tværs af traditionelle skel mellem forvaltnings- og politikområder og på tværs af sektorer, og involverer forskning, forbedringsaktiviteter og interventionsarbejde.

Inden 2040 skal befolkningen i Lolland og Guldborgsund i gennemsnit leve lige så længe som resten af Danmarks befolkning.

Sundhed

Uligheden i sundhed i Danmark er markant. Der er omtrent 10 års forskel i levetid mellem den rigeste fjerdedel sammenlignet med den fattigste fjerdedel. Det er et paradoks i et samfund, der ellers har betydelig lighed. Paradokset kendes også fra de andre nordiske lande.

TrygFonden og Region Sjælland indgik i 2017 et treårigt partnerskab om Broen til Bedre Sundhed (BTBS). Formålet er at fremme lighed i sundhed gennem bl.a. tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og tidlig opsporing. For at sikre at erfaringerne kan udbredes, hvis indsatserne viser sig effektive, arbejdes systematisk med udvikling af nye metoder og opsamling af viden.

Det overordnede langsigtede mål er, at befolkningen i Lolland og Guldborgsund Kommuner inden 2040 i gennemsnit lever lige så længe som resten af Danmarks befolkning. Det betyder, at den gennemsnitlige levealder skal hæves godt tre år for borgere i Lolland Kommune og godt to år for borgere i Guldborgsund Kommune. Målsætningen følges op af en stor befolkningsundersøgelse, som Region Sjælland har igangsat.

Partnerskabet skal fremme lighed i sundhed i Lolland og Guldborgsund Kommuner

TrygFonden og Broen til Bedre Sundheds samarbejde har særlig fokus på fire spor, der skal føre til bedre sundhed og i sidste ende en højere levealder for borgerne i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

 

De fire spor er

  1. Alkohol: Tidlig opsporing af et stort alkoholforbrug i familier med børn. En tværsektoriel familieorienteret indsats målrettes familier, hvor forbruget er problematisk, men hvor familierne endnu ikke er gået i opløsning. 
  2. Børn og familie: Tidlig opsporing og særlige tilbud til behovsramte familier.
  3. Sammenhængende sygdomsforløb: Afprøvning af samarbejdsmodel på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen på tværs af somatik og psykiatri. 
  4. Eksport af viden: Bringe erfaring, viden og forskningsresultater fra samarbejdet i spil gennem netværksarbejde og spredning af forskningsresultater.
     

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt