Fakta

TrygFonden står bag Den Sociale Kapitalfond.

TrygFonden stiftede i 2011 Den Sociale Kapitalfond. Fonden investerer kapital og kompetencer i sociale iværksættere og virksomheder, der løser sociale problemer ved at drive forretning. Fonden fokuserer særligt på virksomheder, der giver mennesker i en udsat situation nye muligheder for at realisere deres potentiale.

Sociale virksomheder viser, at man godt kan tage et særligt socialt ansvar og tjene penge samtidig

Trivsel

Det er mennesker med et synshandicap, der arbejder som telemarketingmedarbejdere. Det er psykisk sårbare, som er mostfremstillere, og det er socialt udsatte, der renser gamle mursten.

Målet er at opnå succes på såvel den sociale som forretningsmæssige bane
Siden 2011 har TrygFonden via Den Sociale Kapitalfond investeret i udviklingen af sociale virksomheder som en vej til et mere inkluderende arbejdsmarked. Det giver udsatte grupper nye muligheder for at realisere deres potentiale – mennesker, der ellers typisk vil være overladt til overførselsindkomster og et liv på kanten. 

I perioden 2014-2017 vil TrygFonden tilføre 50 mio. kr. i kapital til Den Sociale Kapitalfond, som er en tålmodig investor i sociale virksomheder, og som tilbyder dem kompetencestøtte og forretningsmæssig sparring. 

Skal tjene penge

Erfaringerne fra de første år viser, at det ofte er den forretningsmæssige del, der udfordrer grundlæggerne – at skulle tjene penge og skabe overskud uden at gå på kompromis med den sociale indsats. 

Og penge skal der tjenes. For med den succesfulde forretning og det økonomiske overskud kommer også overskuddet til at ansætte flere mennesker, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsfællesskabet. Den Sociale Kapitalfond  

Den Sociale Kapitalfond - resultater og erfaringer

Siden 2011 har TrygFonden via Den Sociale Kapitalfond investeret i udviklingen af sociale virksomheder...

Læs mere

     
     

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier