Det Brugerinddragende Hospital

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse, Aarhus Universitetshospital og Århus Universitet.


Mange patienter og pårørende vil gerne inddrages i patientens behandling. Med Det Brugerinddragende Hospital er målet at udvikle, afprøve og implementere to effektive metoder til brugerinddragelse.

Hvordan bliver vi bedre til at involvere patienterne på de danske hospitaler? Det Brugerinddragende Hospitals mål er at udvikle, afprøve og udbrede brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Sundhed

Færre fejl, en højere tilfredshed og bedre behandlingsresultater. Det er nogle af de fordele, man kan opnå ved i højere grad at inddrage patienterne i det danske sundhedsvæsen i deres eget behandlingsforløb.

Det er selvfølgelig både patienter og sundhedsvæsenet meget interesserede i – men alligevel er det ikke for alvor lykkedes at implementere brugerinddragelse i behandlingsforløb herhjemme.

Det Brugerinddragende Hospital er et samarbejde mellem Videnscenter for Brugerinddragelse, Aarhus Universitetshospital og Århus Universitet der støttes af TrygFonden. Projektet afprøver to evidensbaserede metoder til i bredere omfang at involvere patienterne i de vigtige beslutninger om deres behandling. Metoderne, fælles beslutningstagen og brugerstyret behandling, er nu afprøvet.

I 2017 og 2018 vil der på baggrund af projektets erfaringer blive udviklet konkrete værktøjer, som landets øvrige behandlingssteder kan tage udgangspunkt i og implementere for at øge brugerinddragelsen.

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først