Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Børn, Unge og Sorg  

 

Samarbejdet omhandler opbygning af centerets kapacitet og aktiviteter herunder bl.a. udbredelse og implementering af kliniske retningslinjer, etablering af en landsdækkende rådgivende sorglinje til voksne og ældre, etablering af en mentorordning for unge med ingen eller ringe voksenkontakt, indsamling og formidling af viden, etablering af netværk på området og endelig udvikling af en forankringsstrategi for Det Nationale Sorgcenter.

 

TrygFonden samarbejder med organisationen Børn, Unge og Sorg om Det Nationale Sorgcenter.

Sundhed

For nogle mennesker udløser tabet af en nærtstående en kompliceret sorgreaktion. Forskning viser, at kompliceret sorg kan være forbundet med en række fysiske og psykiske problematikker, der blandt andet viser sig ved en relativt højere forekomst af hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk samt en øget risiko for misbrug og selvmord. Dette kan medføre en svært forringet livskvalitet, der blandt andet forværres af svækkede sociale relationer, og særligt for ældre er kompliceret sorg forbundet med ensomhed og isolation.

Det anslås, at ca. 10-15 pct. af alle voksne og ældre sørgende lider af kompliceret sorg 

Det anslås, at ca. 10-15 pct. af alle voksne og ældre sørgende lider af kompliceret sorg, og at 15-25 pct. er i risikogruppen for at udvikle kompliceret sorg. De samfundsøkonomiske konsekvenser skønnes at udgøre 3,4 mia. kr. årligt i sygefravær, udgifter til sygedagpenge, nedsat produktivitet m.m.

Folketinget har afsat en pulje på knap 8 mio. kr. til etablering af et center for kompliceret sorg. I forlængelse heraf udpegede Sundhedsstyrelsen organisationen, Børn, Unge og Sorg, til at stå for Det Nationale Sorgcenter. Med etableringen af centeret, udvides Børn, Unge og Sorgs forsknings- og undervisningsaktiviteter til også at omfatte indsamling og formidling af viden om voksne såvel som ældre samt kompliceret sorg.

TrygFonden indgik i 2018 et samarbejde med Børn, Unge og Sorg om Det Nationale Sorgcenter. Samarbejdet omhandler udvikling og opbygning af centrets kapacitet og aktiviteter herunder bl.a. udbredelse og implementering af kliniske retningslinjer, etablering af en landsdækkende rådgivende sorglinje til voksne og ældre, etablering af en mentorordning for unge med ingen eller ringe voksenkontakt, indsamling og formidling af viden, etablering af netværk på området og endelig udvikling af en forankringsstrategi for Det Nationale Sorgcenter. 

Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed