Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med DGI, DIF og 
Nordea-fonden.

75 pct. af danskerne skal i 2025 dyrke idræt og 50 pct. skal dyrke idræt i en forening. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie

600.000 flere danskere skal dyrke idræt i 2025. Det er et af målene for den hidtil største partnerskabsaftale i dansk idræts historie

Sundhed

Bevæg dig for livet. Det er visionen for partnerskabet mellem Nordea-fonden, de to idrætsorganisationer DIF og DGI samt TrygFonden.

Målet er, at 75 pct. af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 pct. af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Projektet retter sig mod målgrupper i befolkningen, som ikke hidtil har været blandt de højest prioriterede i dansk idrætspolitik og i den danske idrætsverden.

Bevæg dig for livet
Traditionelt har fokus i dansk idræt været rettet mod børn og unge, og selv om disse målgrupper fortsat vil have høj prioritet, vil visionen indebære, at motionister blandt voksne og ældre vil blive prioriteret langt højere end hidtil. 

Det vil fordre en ændring af især idrætsforeningernes tilbud, som igen vil stille store krav til efteruddannelse og holdningsændringer blandt ledere og trænere.

Nordea-fonden og TrygFonden bidrog i 2015, 2016 og 2017 med hver 10 mio. kroner årligt – altså 60 mio. kroner i alt i den første fase af Bevæg Dig For Livet. I projekts anden fase fra 2018-2020 bidrager TrygFonden med  16 mio. kroner i 2018, og 15 mio. kroner i henv. 2019 og 2020.

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt

Sammen skaber vi tryghed