Fakta

Et initiativ som skal øge den digitale tryghed.

 

TrygFonden vil gennem partnerskabsaktiviteterne digitalt selvforsvar, borgermøder om digital tryghed, alliance mod online-radikalisering og spot på IT-kriminalitet fremme en positiv digital kultur i Danmark.  

TrygFonden vil fremme en positiv online-adfærd og sikre, at alle danskere agerer trygt i den digitale verden.  

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden og sammenlignet med de øvrige EU-lande, er danskerne det folk, som i videst udstrækning gør brug af digitale tjenester. 

Alle danskere skal agere trygt og sikkert i den digitale verden

I takt med at danskernes tilværelse i stadigt stigende grad digitaliseres, opstår en række udfordringer og trusler knyttet til aktiviteter i den digitale verden. Disse udfordringer består i alt fra egentlige kriminelle aktiviteter med identitetstyveri, phishing og hacking til uønsket deling af personlige billeder og mobning. 

TrygFondens strategiske målsætninger på området er at:
  • Gøre den enkelte dansker i stand til at agere sikkert i den digitale verden
  • Fremme positive og konstruktive normer for online adfærd
  • Tilvejebringe data og information om danskernes oplevelse af digital tryghed

Den overordnede målsætning er, at alle danskere agerer trygt og sikkert i den digitale verden.

TrygFondens partnerskabsaktiviteter på området omfatter: 

Digitalt selvforsvar

TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk har siden 2017 samarbejdet om videreudvikling og udbredelse af appen Digitalt selvforsvar. Appen er et borgerrettet værktøj, som understøtter danskernes evne til at håndtere digitale trusler, og dermed forebygge it-kriminalitet.

Borgermøder om digital tryghed 

TrygFonden indledte i 2018 et samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og Det Landsdækkende Center for forebyggelse af IT-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) om udvikling og afprøvning af et borgerrettet oplysningskoncept, som bidrager til at styrke danskernes tryghed og sikkerhed, når de agerer online. Konkret har indsatsen form af en ”oplægspakke”, som den lokale politimand eller SSP’er kan tage med ud på en skole og gennemføre et kort undervisningsforløb for målgruppen.

Alliance mod online-radikalisering

PET har opbygget og driver en alliance, som skal forebygge online-radikalisering af børn og unge. Med i alliancen er bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, Medierådet for Børn og Unge, Skolelederforeningen, Efterskolerne, Børns Vilkår og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Spot (på) IT-kriminalitet 

Organisationen E-mærket beskæftiger sig bl.a. med certificering af hjemmesider til webhandel. I den forbindelse har E-mærket gennem en årrække opbygget en omfattende database over svindelhjemmesider. TrygFonden har i 2018 indledt et samarbejde med E-mærket om at bringe denne database i spil i kampen mod onlinesvindel.

Download app'en

Download app'en hos Forbrugerrådet TÆNK og læs mere om, hvordan du beskytter dig selv mod at blive snydt på nettet.

Læs mere på TAENK.dk