Data og rådgivning om hjertestop

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Dansk Hjertestopregister og Dansk Råd for Genoplivning.


Dansk Hjertestopregister validerer og analyserer indsamlede data om hjertestop uden for hospital

TrygFonden samarbejder med Dansk Hjertestopregister og Dansk Råd for Genoplivning (DRG) om blandt andet at indsamle og systematisere data om hjertestop uden for hospital.

Sundhed

Chancen for at overleve et hjertestop er afhængig af en række faktorer: At forbipasserende reagerer hurtigt, at de ringer 1-1-2, at de starter hjertelungeredning, og at de får hentet og brugt en hjertestarter.

Derfor samarbejder TrygFonden med Dansk Hjertestopregister og Dansk Råd for Genoplivning (DRG) om både at indsamle data om hjertestop og om at have en bred rådgivningsfunktion på området.
Data om hjertestop uden for hospital

Dansk Hjertestopregister validerer og analyserer indsamlede data om hjertestop uden for hospital. I det brede samarbejde undersøges  betydningen af vidners rolle i forhold til tidlig alarmering, hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt betydningen af telefonvejledning ved 1-1-2-opkald og førstehjælpskurser.

Den tætte tilknytning til registeret har en stor betydning for TrygFondens strategiske udvikling af området. 

Samtidig giver medlemsorganisationerne i DRG TrygFonden en unik mulighed for at komme i kontakt med danskerne, idet der i rådet er repræsentation fra både videnskabelige selskaber, patientforeninger, NGOer og regionernes præhospitale virksomheder.

Den årligt tilbagevendende Hjertestarterdag den 16. oktober er et godt eksempel på samarbejdet. Formålet med dagen er at øge bevidstheden om hjertestop og håndteringen af hjertestart hos den brede offentlighed.

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop eller stroke. Derfor arbejder TrygFonden for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere, træning i hjertelungeredning samt mere viden om hjertestop og stroke skal være med til at redde liv.
Akut hjælp

Sammen skaber vi tryghed