Emergency Medical Services (EMS) 2016-2018

Fakta

Kongressen Emergency Medical Services er et internationalt forum med fokus på livreddende førstehjælp. Kongressen finder i 2019 sted i Spanien, i 2020 i Skotland og i 2021 i Tyskland
Projektansvarlig

Projektansvarlig

Projektchef Grethe Thomas er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Grethe Thomas 41 77 93 00

Ambitionen med EMS kongresserne er at etablere et internationalt forum, der kan fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen på tværs af hele verden med henblik på best practice.

Sundhed

I 2016 var TrygFonden co-host på EMS 2016 sammen med Lærdal Fonden og Akutberedskabet i Region Hovedstaden. I forbindelse med kongressen blev der etableret et Global Resuscitation Alliance (GRA), der skal fokusere på best practice inden for genoplivning globalt.

Best practice tager udgangspunkt i Case Danmark, som internationalt er den bemærkelsesværdige historie om, hvordan det er lykkedes Danmark at tredoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital.

TrygFondens mål er, at 85 pct. af danskerne skal træde til med livreddende førstehjælp for at flere overlever hjertestop

Ved EMS 2017 satte GRA det mål, at alle lande i verden skal hæve overlevelsen efter hjertestop med 50 pct. fra udgangspunktet i det pågældende land. I dag overlever 13 pct. et hjertestop uden for hospital i Danmark, så målet er, at 19,5 pct. skal overleve et hjertestop. Denne udmelding fra GRA passer ind i TrygFondens mål om, at 85 pct. af danskerne skal træde til med livreddende førstehjælp.

TrygFondens rekord med 7500 deltagere, der redder liv i 11 byer, blev afholdt på åbningsdagen for EMS 2017 og fik sat et nationalt fokus på, hvor vigtigt det er at træde til med livreddende førstehjælp. Der deltog 1.400 personer fra 42 forskellige lande ved EMS2017 – en fremgang fra 2016 både hvad angår deltagere og nationaliteter. 

På EMS 2018 gennemførte TrygFonden en Hjerteløber-march: Marchen sluttede i Tivoli, hvor bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen og regionrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen talte til de godt 2.300 marchdeltagere. Hjerteløberne har meldt sig frivilligt til at blive alarmeret, når der er hjertestop i nærheden. Hjerteløberne løber afsted for at yde hjertelungeredning og bringe en hjertestarter til stedet, før ambulancen ankommer.