Social eksklusion i Danmark - Fællesskabsmålingen

Fakta

TrygFondens måling af social eksklusion i Danmark skal skabe opmærksomhed om danskernes adgang til samfundets fællesskaber. Det skal samtidig styrke vidensgrundlaget for aktiviteter, som retter sig mod danskernes deltagelse i samfundets centrale fællesskaber.

TrygFonden står bag en undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark, der viser, at én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. En række dialogmøder skal fremme udbredelsen af viden fra undersøgelsen.

Trivsel

Den 26. august 2019 udgav TrygFonden, Mary Fonden og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) en kvalitativ undersøgelse, der går i dybden med 78 forskellige personers historie om at være uden for fællesskabet. Læs mere om den kvalitative undersøgelse her.

I Danmark findes der mange fantastiske fællesskaber, som de fleste heldigvis er en del af. Men det er desværre ikke alle forundt. Oplevelsen af at stå uden for samfundets fællesskaber er i vid udstrækning ledsaget af svære levekår med sociale udfordringer og fysiske såvel som psykiske helbredsproblemer.

18 pct. af danskerne lever på kanten af fællesskaberne, og 4 pct. har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer og føler, at de står uden for samfundets fællesskaber.

2.292 personer mellem 18 og 70 år har deltaget i Fællesskabsmålingen 

Det viser TrygFondens og SFI’s nye fællesskabsmåling, der er den første af sin art i Danmark. Den giver et indblik i danskernes egen vurdering af, hvordan de har det, og i hvilken grad de oplever at være en del af samfundets fællesskaber.

Og det er alle grupper af mennesker, der kan falde uden for fællesskaberne. Rammes man af kronisk sygdom, bliver skilt eller mister sit job kan det eksempelvis føre til, at man trækker sig fra sin omgangskreds. Risikoen for at havne i et alkoholmisbrug stiger, og man kan miste lysten og evnen til at være noget for andre. Det betyder, at man ryger ud af fællesskaber og har svært ved at komme ind i nye.

Tilknytningen til fællesskabet er en vigtig forudsætning for at kunne tage vare på egen og andres tryghed. Vi har et stærkt fællesskab i Danmark og dermed et solidt fundament for at skabe et samfund, hvor ingen oplever at stå udenfor imod sin vilje. Men det kræver, at vi arbejder sammen som individer og organisationer på tværs af stat, marked og civilsamfund.

Fællesskabsmålingen blev lanceret 8. juni 2017 på en konference i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Mary Fonden. Konferencen var desuden startskuddet for en række lokale dialogmøder med fagpersoner, politikere og frivillige, som er engageret på feltet. Formålet er at fremme udbredelse af viden fra undersøgelsen og dermed styrke vidensgrundlaget for aktiviteter, som retter sig mod danskernes deltagelse i samfundets centrale fællesskaber.

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet

Sammen skaber vi tryghed