Forskning i funktionelle lidelser

Fakta

Et projekt, TrygFonden står bag og driver.


Et netværk for aktive forskere og relevante embedsmænd samt donationer til forskning og organisering skal bidrage til, at mennesker med funktionelle lidelser får en bedre hverdag.

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Forskningschef Anders Hede er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Anders Hede 45 26 08 05

TrygFonden vil bidrage til, at mennesker med funktionelle lidelser får en bedre hverdag. Der skal bl.a. fortsat forskes i ny viden på området.

Sundhed

Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme med symptomer som smerter, træthed, hjertebanken m.m. Lidelserne gør det svært at have en normal hverdag, men de kan ikke umiddelbart forklares med allerede kendte diagnoser.

Ca. seks pct. af befolkningen - svarende til 300.000 danskere – har en funktionel lidelse, der påvirker dem så meget, at det går ud over deres livskvalitet.

Funktionelle lidelser rammer tidligt i livet, og det gør, at mange danskere tvinges på førtidspension eller har et meget højt sygefravær. Ud over det personlige tab medfører funktionelle lidelser meget store omkostninger for samfundet.

TrygFonden samler forskere og donerer midler til forskning og organisering

TrygFonden samler årligt aktive forskere inden for funktionelle lidelser med bl.a. relevante embedsmænd inden for social- og arbejdsmarkedsområdet og flere andre. Disse netværksmøder fortsætter i 2017 og skal bl.a. bidrage til en god udveksling af information og bedre koordination på området.

TrygFonden bidrager gennem donationer til, at danske forskere kan gennemføre verdens største og mest grundige kortlægning af funktionelle lidelser i befolkningen.

TrygFonden har desuden stået bag en udredning af befolkningens opfattelse af funktionelle lidelser og støttet et oplæg til en fremtidig organisering af området. Dette tiltag fortsætter i 2017.

Lev med kronisk sygdom

Øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mennesker med kronisk sygdom. Tryg-Fonden vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Lev med kronisk sygdom