Forskning i børn- og ungepsykiatri

Fakta

De førende aktører inden for Børne- og Ungespykiatri i Danmark samles årligt i et landsdækkende netværk, som TrygFonden står bag.

Sundhed

Siden 2010 har TrygFonden stået i spidsen for at samle de førende aktører, både forskere og praktikere, på det børne- og ungepsykiatriske område i workshops. Målet: At samle et splittet felt, forstærke samarbejdet og sikre flere og bedre projekter inden for feltet.

Meningen med satsningen er at relevante forskere får mulighed for at indgå i et netværk med forskningsinteresserede praktikere og administratorer fra blandt andet kommunerne. Et centralt element i projektet er således, at forskningen bliver praktisk anvendelig, og at der bliver udviklet kendskab og forståelse på tværs af de forskellige sektorer inden for børne- og ungepsykiatrien.

De forskellige workshops tager udgangspunkt i tre temaer:
  • Tidlig opsporing og diagnosticering
  • Behandling og støtte
  • Sammenhæng og koordinering på tværs af sektorer
Et andet centralt element i forskningssatsningen er, at der kan udspringe flere forskellige donationsprojekter ud fra forskningssatsningen. Et eksempel på det, er et projekt ved Aarhus Universitet, der handler om at afhjælpe børn og unges angst. Det projekt støttede TrygFonden med 4,5 millioner kroner i 2011.

Netværket, der bærer det officielle navn "Forum for Anvendt Forskning i Børne- og ungepsykiatri", har medført støtte til området på mere end 100 mio. kr. og 9 ud af 10 deltagere i netværket svarer i en undersøgelse, at de i ”høj grad” eller ”nogen grad” har fået nye kontakter og samarbejdsflader.

I dette notat kan du læse om de vigtigste resultater og ønsker for fremtiden.
Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed

Sammen skaber vi tryghed