Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Ungdommens Røde Kors.

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation med ca. 4.500 frivillige og 17.000 medlemmer.
TrygFonden har samarbejdet med Ungdommens Røde Kors siden 2014

Se mere

Frem i lyset

TrygFonden og Ungdommens Røde Kors (URK) samarbejder om at styrke netværk og kompetencer for børn og unge i landets yderområder og i socialt belastede boligkvarterer

Trivsel

TrygFonden og Ungdommens Røde Kors har i 2014 indgået et partnerskab om projektet Frem i Lyset. Formålet med projektet er at give unge fra yderområder og udsatte boligområder bedre livsmuligheder gennem adgang til positive fællesskaber og aktiviteter - for eksempel lektiehjælp og mentorordninger.

Fundamentet for indsatsen er de mange fantastiske frivillige fra Ungdommens Røde Kors

En vigtig del af rammen omkring denne indsats er etableringen af en række aktivitetshuse, eller Fællesværker, landet over igennem indsatsens femårige forløb.

Der etableres lokale samarbejder med kommune, boligselskaber og andre relevante aktører omkring hvert hus, og ét af projektets centrale mål er, at Frem i Lyset skal være en bæredygtig og vedvarende indsats under Ungdommens Røde Kors ved udgangen af 2018.

Hvis du har lyst til at være frivillig i Frem i Lyset, kan du kontakte Ungdommens Røde Kors her.

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier