Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hej Sundhedsvæsen hedder indsatsen, der skal medvirke til at skabe et mere imødekommende sundhedsvæsen

Med Hej Sundhedsvæsen vil vi bane vejen for et sundhedsvæsen, hvor man som patient i endnu højere grad mærker, at sundhedsvæsenet er til for én

Sundhed

Patienterne skal inddrages mere i deres egen behandling. Sådan lyder budskabet fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden der i samarbejde vil øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Målet med Hej Sundhedsvæsen er at samle og dele gode råd, viden, redskaber og inspiration til, hvordan du som patient eller pårørende kan være med til at undgå fejl og sikre, at du får den bedst mulige behandling, når du er i kontakt med sundhedsvæsenet. 

Vi ønsker et sundhedsvæsen, hvor du som patient føler dig hørt

Med Hej Sundhedsvæsen arbejder vi for at patienternes særlige situation og ønsker indgår i samtalen, når patient og læge skal aftale, hvilken behandling der er den rette. Samtidig opfordrer vi læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle til i endnu højere grad at spørge og involvere den enkelte patient i beslutningen om, hvilken behandling der passer bedst til netop hans eller hendes personlige ønsker og situation.


 Utilsigtede hændelser  

Utilsigtede hændelser

Få et levende og nuanceret billede af de udfordringer, der er ved at rapportere utilsigtede hændelser i den kommunale plejesektor.

Læs mere

     
     

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier