Fakta

Et projekt, som TrygFonden står bag og driver.


Sammen med Akutberedskabet i Region Hovedstaden arbejder TrygFonden for at flytte den livreddende førstehjælp ind i private hjem, hvor 76 pct. af alle hjertestop sker.

Tre ud af fire hjertestop uden for hospital sker i eget hjem. Med hjælp fra frivillige hjerteløbere og Hjerteløber-appen flytter den livreddende førstehjælp ind i private boliger.

Sundhed

Omkring 5.400 mennesker i Danmark får hvert år hjertestop, heraf 4.000 i deres eget hjem. Sammen med Akutberedskaberne i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og snart i Region Nordjylland – og med hjælpen fra frivilllige hjerteløbere – vil TrygFonden arbejde for, at flere får livreddende førstehjælp og overlever.

Siden implementeringen af Hjerteløber-systemet i 2017 har mere end 70.000 downloadet hjerteløber-appen og tilmeldt sig som hjerteløbere. Når der sker et hjertestop, bliver de 20 nærmeste hjerteløbere i en radius af 1800 meter fra hjertestoppet alarmeret og skal enten hente den nærmeste hjertestarter eller løbe direkte til hjertestoppet for at give livreddende førstehjælp.

Målet er at få hjælpen hurtigst muligt frem i løbet af få minutter - også gerne før ambulancen - og øge chancen for overlevelse.

Hjerteløber-systemet er tidligere afprøvet i Sverige med gode resultater til følge. I Danmark er systemet foreløbigt implementeret i Region Hovedstaden og Region Midtjylland - og fra 2020 kommer det også til Region Nordjylland.

Bliv Hjerteløber

Tilmeld dig som Hjerteløber og vær med til at redde liv. Læs mere og tilmeld dig