Journalisters brug af forskning

Fakta

TrygFonden samarbejder med Danmarks Medie og Journalisthøjskole om at udbyde efteruddannelsesnetværk til erfarne journalister og redaktører, der arbejder på henholdsvis børne- og ungeområdet og sundhedsområdet.

Journalisterne i TrygFonden og Danmarks Medie og Journalisthøjskoles efteruddannelsesnetværk er fra de landsdækkende dagblade, radio og tv, regionalaviser og relevante fagblade m.m. Målet med netværkene er at give journalisterne bedre redskaber til at inddrage relevant og solid forskningsviden i deres arbejde og på den måde yderligere kvalificere vidensniveauet i den offentlige debat på disse områder.

Journalisterne bliver præsenteret for den bedste forskningsviden
Efteruddannelsen består blandt andet af et årligt stort seminar med en række oplægsholdere (fra både Danmark og udlandet) og af jævnlige fyraftensmøder fordelt over hele året. På seminaret og møderne bliver journalisterne præsenteret for den bedste forskningsviden på de relevante områder og får samtidig indføring i, hvordan man bedst inddrager denne viden i den daglige journalistik. Kurset er udformet som et arbejdsnetværk med stor fokus på at arbejde med idéerne i praksis mellem kursusgangene og samtidig inspirere og dele viden på tværs.

 

Børne- og ungenetværket, der blev påbegyndt i 2016 bliver kørt i samarbejde med journalist og tidligere modtager af TrygFondens Journalistiske Fellowship, Ulrik Holmstrup. 

Sundhedsnetværket startede op i 2019.