Bedre livskvalitet med kronisk sygdom

Fakta

Et TrygFonden projekt, som vi står bag og driver. 


Projektet har kortlagt hverdagslivet for borgere med kronisk sygdom. Nu er fokus på indsatser, der forbedrer livskvalitet.


Projektansvarlig

Projektansvarlig

Forskningschef Anders Hede er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Anders Hede 45 26 08 05

TrygFonden har gennemført en kortlægning af hverdagslivet for borgere med kroniske sygdomme. Nu fortsætter arbejdet for at forbedre de hårdest ramtes livskvalitet.

Sundhed

Ca. hver fjerde voksne dansker har en kronisk sygdom. To ud af tre af disse har god eller rimelig livskvalitet – i mange tilfælde som følge af vellykket behandling. Men den sidste tredjedel, der svarer til omkring syv pct. af befolkningen, lider både under en kronisk sygdom og har dårlig livskvalitet.

Tallene stammer fra en kortlægning af hverdagslivet for borgere med kronisk sygdom, der blev foretaget af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i 2015 og 2016 med støtte fra TrygFonden.

TrygFonden arbejder for at udvikle indsatser, der kan gøre hverdagen bedre for mennesker med kronisk sygdom. Faktorer, der spiller ind på den oplevede livskvalitet, er bl.a. sygdommens sværhedsgrad, antallet af sygdomme, smerter, træthed og andre fysiske begrænsninger. Herudover er psykiske problemer som angst og depression knyttet til en række kroniske sygdomme og medfører dårlig livskvalitet.

Fysisk træning har vist lovende resultater

Indtil videre har fysisk træning vist lovende resultater for en del af de mennesker, der lider af en kronisk sygdom og dårlig livskvalitet. Træningen er særligt effektiv, hvis der tilknyttes en supervisor. Derudover er der også potentiale i programmer, hvor borgerne selv lærer at håndtere deres symptomer, ligesom psykologiske og psykosociale indsatser også ser ud til at have en positiv effekt.

Lev med kronisk sygdom

Øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mennesker med kronisk sygdom. Tryg-Fonden vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Lev med kronisk sygdom

Sammen skaber vi tryghed