Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Danmarks Pædagogiske Universitet.

I en hel uge hvert år står der "Brandsikkerhed for børn" på skoleskemaet i mange skoler. Med aldersdifferentieret undervisningsmateriale lærer børn og unge i uge 40 om ild og brand - og hvilket nok er lige så vigtigt - om korrekt og hensigtsmæssig adfærd, når man er tæt på ild. 

Skolelærere og brandmænd er enige om, at de gode vaner, der grundlægges i barndommen, ofte følger med resten af livet

Sikkerhed Hvert år står uge 40 i ”flammernes tegn” rundt omkring på mange af landets skoler. Her lærer børnene, hvordan de skal omgås ild, hvordan de forebygger brand, og hvad de stiller op, hvis uheldet er ude.

I 2016 bestilte 613 skoler materiale til "Lær om brand i skolen"
Klasseundervisningen tager udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens undervisningsmaterialer, der er målrettet de enkelte klassetrin. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet og TrygFonden.

Siden 2008 er alle landets børnehaveklasser blevet tilbudt undervisningsmateriale om brandsikkerhed. Materialet består af elevbogen ”Da legehuset brændte”, målrettet folkeskolen 0.-1. klassetrin. 

I 2011 blev materialet "Ild - en farlig ven" desuden lanceret til 4.-5. klassetrin.

Til lærerne er der udarbejdet en lærervejledning (lærerens bog), et spændende forsøgssæt, som klassen kan lave interessante forsøg med, en kalenderplakat til klasseværelset og et flot diplom. Der er også udarbejdet et hæfte til redningsberedskaberne med ideer og inspiration til brug for aktiviteterne i uge 40.

 Brandfilm  

Film om brandsikkerhed

Følg linket og se de mange film om brand, ild og brandsikkerhed

Læs mere

     
     

Forebyg brand

Færre skal dø eller komme alvorligt til skade i brandulykker i private hjem.

TrygFonden vil arbejde med videnopbygning, oplysning og konkrete indsatser som opsætning af røgalarmer i private hjem. Vi ønsker, at børn og voksne ved, hvordan man undgår brand og er i stand til at handle, hvis der opstår brand.

Forebyg brand

Sammen skaber vi tryghed