Fakta

Et samarbejde med Mandag Morgen

Konferencen blev afholdt i december 2017 med deltagelse af knap 200. Forud for konferencen blev der gennemført en undersøgelse, der belyste danskernes oplevelse af og holdning til den information, de får/finder/søger. Undersøgelsen kvalificerede dialogen på konferencen, så den blev mest mulig vidensbaseret og løsningsorienteret.

TrygFonden og Mandag Morgen påbegyndte i efteråret 2017 et samarbejde, som tager udgangspunkt i danskernes stigende mistro til forskere og eksperter.

Sundhed

Mange tvivler på resultater – og finder selv information, der understøtter egne synspunkter og forestillinger. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet, hvor der i disse år er konkrete eksempler på, at tvivlen på vidensautoriteterne og adgangen til forskellige videnskanaler sætter aftryk på danskernes sundhedsadfærd. Fx er HPV-vaccinen blevet fravalgt af et voksende antal forældre. Debatten om ”fake news”, populisme og sociale mediers betydning for folkesundheden er polariseret. På den ene side står de etablerede myndigheder, fagpersoner og forskere på den anden side borgerne med politikere, meningsdannere og enkeltstående fagpersoner, der argumenterer for, at myndighederne har en tvivlsom sag.  

Mandag Morgen og TrygFonden tog initiativ til en konference, der samlede alle par-terne, herunder medierne til en drøftelse af, hvordan man kommer videre. Formålet var at påbegynde en konstruktiv dialog om løsninger på udfordringen

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt