Fakta

Et partnerskabsprojekt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp i perioden 2014-2016. For at give programmet de bedste muligheder for at realisere sit potentiale, blev MYOB i maj 2016 etableret som en selvstændig forening med TrygFonden, Bikubenfonden og Dansk Flygtningehjælp som stiftere.

Mind Your Own Business hjælper drenge fra udsatte boligområder i gang med iværksætteri.

Learning business by doing business. Det er grundprincippet i projektet Mind Your Own Business

Trivsel

TrygFonden indgik i 2014 et treårigt partnerskab med Dansk Flygtningehjælp om projektet Mind Your Own Business (MYOB). 

MYOB arbejder for at styrke 13-17 årige drenge fra udsatte boligområders faglige kompetencer og sociale relationer gennem erhvervsrettet og personlig opkvalificering, så de kan opnå en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet, det danske arbejdsmarked og samfund.

Med støtte fra frivillige og gennem samarbejde med erhvervslivet får drengene til ansvar at etablere og drive en mikro-virksomhed i en 7 til 8 måneders periode, hvor de som et team skal udvikle et produkt, som de skal producere, markedsføre og sælge. 

Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger skaber MYOB et alternativt læringsrum for de involverede drenge.

Drengene skal fastholdes i deres skolegang, så deres chancer for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse øges

Erfaringerne viser, at MYOB er en nyskabende og succesfuld indsats, der i flere sammenhænge er beskrevet som et interessant og relevant bud på en velfærdsløsning, når det handler om udsatte unge. Flere kommuner og boligforeninger har gode erfaringer med MYOB og kan se positive effekter i deres lokalområder.

Planen er, at der i perioden 2014-17 etableres ni mikro-virksomheder om året med inddragelse af i alt ca. 400 frivillige og faglige mentorer. 

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier