Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.

Projektet Mind Your Own Business hjælper drenge med anden etnisk baggrund end dansk i gang med iværksætteri

Learning business by doing business. Det er grundprincippet i projektet Mind Your Own Business

Trivsel

TrygFonden indgik i 2014 et treårigt partnerskab med Dansk Flygtningehjælp om projektet Mind Your Own Business. 

Med støtte fra frivillige og gennem samarbejde med erhvervslivet får drengene til ansvar at etablere og drive en mikro-virksomhed i en 7 til 8 måneders periode, hvor de som et team skal udvikle et produkt, som de skal producere, markedsføre og sælge. 

Målgruppen er 13-17-årige, primært etniske minoritetsdrenge, og målet er at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Drengene skal fastholdes i deres skolegang, så deres chancer for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse øges

Mind Your Own Business er gennem de sidste fire år blevet anerkendt og rost på den kommunale arena og hos de boligsociale indsatser rundt om i landet for den inkluderende tilgang til målgruppen samt de gode resultater. 

Planen er, at der i perioden 2014-17 etableres ni mikro-virksomheder om året med inddragelse af i alt ca. 400 frivillige og faglige mentorer.  G for Gentlemen  

G for Gentlemen

”I vores verden står G for gangster. For at få respekt kræver det, at du kan slås, stjæle og lave ballade...”

Læs mere

     
     

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier