Professorer på akutområdet

Fakta

TrygFonden har støttet etableringen af fire femårige professorater i akutmedicin ved Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og fra 2015 Aalborg Universitet. Derudover er der givet støtte til et professorat i stroke ved Aarhus Universitet. 

TrygFonden har oprettet fire professorater inden for akutmedicin. Meningen er at styrke forskningen i akut medicin og dermed på sigt hjælpe etableringen af et akutmedicinsk speciale på vej.

Sundhed Der er tale om femårige professorater, og de er placeret på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet. 

De fire professorater er en styrkelse af forskningen i akut medicin, og de vil dermed udbygge den viden og de færdigheder, som kræves til bedst mulig forebyggelse, diagnose og behandling af akutte skader og sygdomme. 

Styrkelse af forskning i akutmedicin
Samtidig er de et skridt på vejen til etableringen af et akutmedicinsk speciale. Det er en grundlæggende barriere for faglig udvikling og kvalitetsudvikling på området, at akutmedicin ikke er anerkendt som et medicinsk speciale. Det medfører bl.a., at talentfulde yngre læger ikke kan få en speciallægeuddannelse i akut medicin.

Ud over de fire akutprofessorater, har TrygFonden også givet støtte til et professorat i stroke ved Aarhus Universitet.

I 2017 forlænges professoraterne på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop eller stroke. Derfor arbejder TrygFonden for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere, træning i hjertelungeredning samt mere viden om hjertestop og stroke skal være med til at redde liv.
Akut hjælp

Sammen skaber vi tryghed