Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Psykiatrifonden.

Reach Out er et samarbejdsprojekt mellem Psykiatrifonden og TrygFonden, som fremmer børn og unges mentale sundhed ved at styrke børnenes egne ressourcer og handlekompetencer

I projektet Reach Out fremmer vi børn og unges mentale sundhed ved at styrke børnenes egne ressourcer og handlekompetencer

Sundhed

Hvert femte barn i Danmark mellem 11 og 15 år trives psykisk dårligt, og problemet er stigende. Det vil TrygFonden og Psykiatrifonden lave om på i projektet Reach Out.

Mod, begejstring, venlighed, ærlighed, optimisme, humor og klassefællesskab.

Region Sjælland får over en 5-årig periode ekstra hjælp til at sætte trivsel på skoleskemaet, når TrygFondens og Psykiatrifondens rullende klasseværelse besøger regionens skoler. I projektet er der fokus på de skoler i regionen, hvor der er stor arbejdsløshed og lav uddannelse blandt forældrene, hvilket kan være en indikator for sociale problemer.

I projektet bliver lærerne klædt på, så de i højere grad kan styrke elevernes mentale sundhed og løfte den gruppe af elever, der har risiko for at udvikle trivselsproblemer. Projektet når også ud til de involverede elevers forældre, der får viden om og redskaber til at styrke deres børns mentale sundhed.

 

 

Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed

Sammen skaber vi tryghed