Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Psykiatrifonden.

Reach Out er et samarbejdsprojekt mellem Psykiatrifonden og TrygFonden, som fremmer børn og unges mentale sundhed ved at styrke børnenes egne ressourcer og handlekompetencer

I projektet Reach Out fremmer vi børn og unges mentale sundhed ved at styrke børnenes egne ressourcer og handlekompetencer

Sundhed

Hvert femte barn i Danmark mellem 11 og 15 år trives psykisk dårligt, og problemet er stigende. Det vil TrygFonden og Psykiatrifonden lave om på i projektet Reach Out.

Styrket fællesskab, positive læringsmiljøer og stærkere klassefællesskab.

Region Sjælland får over en 5-årig periode ekstra hjælp til at sætte trivsel på skoleskemaet med TrygFondens og Psykiatrifondens digitale læremiddel TRIV NU. I projektet får flere end 50 skoler besøg af Psykiatrifondens undervisere, der klæder lærere og pædagoger på til det vigtige trivselsarbejde med deres klasser. Værktøjet hedder TRIV NU og er et digitalt og interaktivt univers af øvelser, hvori der arbejdes ressourcefokuseret med elevernes selvværd, handlekompetence og klassefællesskaber. Projektet når også ud til de involverede elevers forældre, ved fx at give lærere og pædagoger værktøjer til skole-hjem-samarbejdet

 

 

 

 

Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed

Sammen skaber vi tryghed