Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

De fleste rygere ryger deres første cigaret, inden de fylder 18 år, og næsten hver fjerde 16-19 årige i Danmark ryger hver dag eller ind i mellem. Røgfri Fremtid har som mål at ingen børn og unge og højst fem procent af den voksne befolkning ryger i 2030. Læs om projektet og se partnerne i indsatsen på røgfrifremtid.dk

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 53 55 05 77

Ingen børn og unge og kun fem pct. af de voksne i Danmark ryger i 2030. Sådan lyder det ambitiøse mål for partnerskabet ’Røgfri Fremtid’, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har taget initiativ til.

Sundhed

I Danmark dør 13.600 hvert år på grund af rygning. Halvdelen af dagligrygerne dør af deres rygning, og mennesker, der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen, dør omkring 10 år tidligere end ikke-rygere. Rygning er ikke bare en vane, men er stærkt afhængighedsskabende. Risikoen ved rygning øges med rygemængde gennem livet og ung alder ved rygedebut. En tidlig rygestart øger også afhængigheden af rygning. Halvdelen af rygerne er begyndt at ryge, før de fyldte 18 år.

Gennem de sidste år er faldet i rygeforekomsten gået i stå. Mange holder op, men desværre begynder stadig flere unge at ryge. Hver dag begynder omkring 40 danske børn og unge under 18 år at ryge. Det er ikke et mønster, man kender fra andre lande.

Ingen børn og unge ryger i 2030

TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse har etableret partnerskabet Røgfri Fremtid. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg.
Vi vil skabe en røgfri fremtid, så tusindvis af danskere slipper for unødig sygdom og for tidlig død

Det er målet, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030, og at færre end 5 pct. af den voksne befolkning ryger. 

Partnerskabet er åbent for alle, der kan slutte sig til budskabet om ikke at give tobakken videre til næste generation. Gennem en bred bevægelse er strategien at skabe folkelig opbakning, strukturelle rammer, der forebygger rygestart, fremmer røgfrie miljøer, få flere til at lykkes med at holde op med at ryge og at gøre røgfrihed til normen, så det bliver sværere at begynde at ryge og lettere at blive røgfri. Mere end 130 partnere slutter nu op om formålet

 

 


 

Fokusområdet Lev sundt

Vores mål:

At flere børn grundlægger en sund livsstil, og færre mennesker dør eller belastes af livsstilssygdomme.

Læs mere om fokusområdet