Fakta

Et partnerprojekt med Søsportens Sikkerhedsråd


I 2015 har TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd indgået et fornyet samarbejde om projektet Sejl Sikkert, der har til formål at reducere antallet af drukneulykker til søs. 

I 2015 har TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd indgået et fornyet samarbejde om projektet Sejl Sikkert, der har til formål at reducere antallet af drukneulykker til søs.

Sikkerhed
I 2013 druknede 48 personer i Danmark i en ulykke, og 35 af dem var over 44 år. Det er færdsel på havn og fritidsaktiviteter med båd, der oftest koster de ældre livet – og mænd har langt flere drukneulykker end kvinder. Særligt udsatte er de 65-74-årige, der i 2013 står for mere end hvert fjerde druknedødsfald.

TrygFonden har på den baggrund i 2015 indgået et fornyet samarbejde omkring projektet Sejl Sikkert med Søsportens Sikkerhedsråd. I den nye samarbejdsperiode flyttes fokus fra redning til forebyggelse ud fra en forandringsteori om, at en øget sikkerhedsadfærd både før og under sejladsen reducerer antallet af alvorlige hændelser og drukneulykker. 

For at udbrede og forankre Sejl Sikkert indsatsen arbejdes der tæt sammen med Søsportens Sikkerhedsråds medlemmer og interessenter. Målet er at skabe en øget sikkerhedskultur blandt de to målgrupper i klubben, på havnen og på havet.

Målet er at skabe en øget sikkerhedskultur
Indsatsen har tre omdrejningspunkter. En landsdækkende kampagneindsats med budskaber, der er målrettet fritidsfiskere og fritidssejlere. Et netværk af ambassadører, instruktører og udstyrsforretninger, der skal gå i dialog med målgruppen, hvor den færdes. Og en række målgruppespecifikke materialer, der fremmer og understøtter sikkerhed til søs. 

I 2015 er der udarbejdet en kampagneplatform og visuel identitet for Sejl Sikkert indsatsen. Der er udviklet et koncept for rekruttering og fastholdelse af Sejl Sikkert-ambassadører og instruktører. En videreudvikling af TrygFondens Sejl Sikkert App er påbegyndt. I oktober 2015 er der gennemført en landsdækkende survey blandt målgruppen - den 3. af slagsen - for at indhente viden om adfærd og holdninger.


 Operation Sømærkning  

Operation Sømærkning

Når nogen ser et ubemandet fartøj, der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, at ejermanden er druknet.

Læs mere

 Sejlads vejledning  

Sejladsvejledning

Få et overblik over færdselsreglerne på vandet

Læs mere

 Sikkerhed på havnen
 

Sikkerhed på havnen

Livet på havnen er sjovt, men vand kan være vildt og strøm kan være drilsk. Hver fjerde drukneulykke i Danmark sker på en havn. Mange kunne let være undgået.

Læs mere

Respekt for vand

TrygFonden ønsker at reducere antallet af drukneulykker. Gennem forebyggelse, uddannelse og livredningstjeneste vil TrygFonden skabe respekt for vand og øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes.
Respekt for vand

Sammen skaber vi tryghed