Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Danske Regioner, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.


Sikker Psykiatri skal demonstrere, at det er muligt at opnå markante og varige forbedringer af kvaliteten og patientsikkerheden indenfor psykiatrien

Mennesker med psykisk sygdom dør generelt tidligere end resten af befolkningen - blandt andet på grund af fejlmedicinering og selvmord. Det vil projektet Sikker Psykiatri nu gøre noget ved

Sundhed Målet med samarbejdet Sikker Psykiatri er at højne livskvaliteten og forlænge levetiden for patienter med psykiske lidelser samt sikre psykiatriske patienter samme patientsikkerhed som i resten af sygehusvæsenet.

Patientsikkerheden i psykiatrien skal forbedres
Projekt Sikker Psykiatri skal forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske sygdomme i psykiatrien. Det skal ske ved, at de sundhedsprofessionelle systematiserer deres arbejdsgange, og i det arbejde samarbejder personalet med patienterne og de pårørende.

Projektet er bygget op efter samme principper som Patientsikkert Sygehus, hvor sundhedspersonalet har gjort arbejdsgangene mere systematiske. Projekterfaringerne fra Sikker Psykiatri, skal efterfølgende udbredes til hele psykiatrien.

Ni psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag projektet. Sikker Psykiatri løber frem til udgangen af 2017.


Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier