Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Kampagnen, der startede i 2007, har som mål at ændre danskernes solvaner.

Kræft i huden kan forebygges næsten 90 pct., men alligevel er det den mest hyppige kræftform i Danmark

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 53 55 05 77

Danskernes vaner i solen skal ændres. Modermærkekræft og kræft i huden er de hastigt stigende kræftformer herhjemme

Sundhed

Siden 2007 har TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse samarbejdet om at skabe adfærdsændringer for at mindske antallet af danskere, der får kræft i huden. Det gøres gennem landsdækkende kampagner, gennem arbejde for strukturelle ændringer, som gør det nemmere at færdes solsikkert i hverdag og fritid, mindske brug af solarier og gennem påvirkning af nye normer for et sundt udseende. 

Modermærkekræft og almindelig hudkræft er de hastigst stigende kræftformer i Danmark, og modermærkekræft er den hyppigste kræftform med dødelig udgang for unge mellem 15 og 34 år. Der er en entydig sammenhæng mellem sol- og solarieadfærd og udviklingen af disse kræftformer. 

skygge, solcreme og solhat
Op til 90 pct. af kræfttilfældene kan forebygges med fornuftig soladfærd. Solkampagnen "Skru ned for solen" blev derfor iværksat i 2007 i forsøget på at nedbringe antallet af tilfælde af kræft i huden gennem oplysning om fornuftig soladfærd.

Skru ned for solen

Solkampagnen arbejder også på at øge andelen af danskere, der regelmæssigt undersøger sig selv for hudforandringer og kræft i huden for at sikre tidlig opsporing af modermærkekræft. Det sker ved kommunikation af de tre solråd: skygge, solcreme og solhat.

Målgrupperne for kampagnen 'Skru ned for solen’ er alle danskere med særligt fokus på børn og unge og deres forældre. Sekundære målgrupper er skolelærere, personale i daginstitutioner og andre aktører der har betydning for danskernes eksponering for uv-stråling.

 

 

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier