Fakta

 Et samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning (DRG)

 

TrygFonden indgik i 2011 et strategisk samarbejde med DRG for at styrke organiseringen af indsatsen med livreddende førstehjælp i Danmark.

 

TrygFonden offentliggjorde strokeindsatsen og samarbejdet med DRG på en workshop afholdt af TrygFonden på Nordic Stroke Congress i Aarhus den 25. august 2017.

Stroke er blodpropper eller blødning i hjernen. Bedre præhospital strokebehanding er helt central i TrygFondens strategi inden for Akut Hjælp.

Sundhed

Stroke er årsag til 2000 dødsfald om året og til svære og plejekrævende handicaps. Der er betydelige potentialer i at få flere patienter tidligere i relevant medicinsk eller kirurgisk behandling. 

Med udgangspunkt i den systematik og strukturelle tilgang, som kendes fra hjertestopområdet, vil TrygFonden sammen med Dansk Råd for Genoplivning (DRG) have fokus på fire indsatsområder:

  • Styrke det videnskabelige grundlag sammen med relevante videnskabelige organisationer og sikre systematisk indsamling af data
  • Løfte strokepraksis ved at udvikle scoringsredskaber, justere beslutningsstøtteværkstøjet Dansk Indeks på 1-1-2, øge opmærksomhed hos praktiserende læger, sundhedsfaglig personale på 1-1-2 og ambulancereddere
  • Få undervisning i stroke-symptomer ind i førstehjælpsuddannelserne og i skoler
  • Borgerettet adfærdsændrende kampagneindsats

Ambitionen er på sigt en fordobling af strokepatienter med blodprop i hjernen, der kommer i trombolysebehandling fra 17 pct. i dag til 35 pct., og at tre måneders overlevelsen med bevaret livskvalitet skal forbedres for alle strokepatienter. 

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop eller stroke. Derfor arbejder TrygFonden for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere, træning i hjertelungeredning samt mere viden om hjertestop og stroke skal være med til at redde liv.
Akut hjælp