Sundhedsvæsenet - ifølge danskerne

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Mandag Morgen.


"Sundhedsvæsenet - i følge danskerne" går tæt på, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet. Formålet er at skabe ny viden, der skal være et grundlag for udvikling af konkrete løsninger og indspark til den offentlige og dagsordensættende debat.

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Ida Hagemann er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Ida Hagemann 45 26 08 35

TrygFonden og Mandag Morgen har sammen gennemført en befolkningsundersøgelse, der går tæt på, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet.

I rapporten ”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne” bliver danskernes holdning til sundhedsvæsenet belyst fra borgerens første samtale med den praktiserende læge og hele vejen igennem det resterende forløb med speciallæger, indlæggelse, mødet med det kommunale system mv.

Rapporten viser, at der blandt danskerne er udbredt tvivl om, hvorvidt man altid kan være sikker på at få tilbudt den rigtige behandling. Kun 42 pct. har stor tiltro til, at det altid vil ske. Samtidig mener godt halvdelen af danskerne (53 pct.), at det er nødvendigt at insistere for at få den rette behandling.

Der er også skepsis over for sundhedsvæsenets evne til at samarbejde. Kun en tredjedel stoler så meget på sammenhængen mellem sundhedsvæsenets dele, at de føler sig sikre på at blive sendt det rigtige sted hen i første omgang.

DANSKERNE GIVER SAMLET SET KARAKTEREN 6,7 PÅ EN SKALA FRA 0 TIL 10 PÅ SPØRGSMÅLET OM, HVORVIDT VI HAR ET ”GODT OG VELFUNGERENDE” SUNDHEDSVÆSEN I DANMARK.

Der er dog også positive elementer i rapporten. Mange ønsker at spille en mere aktiv rolle, både når de selv og deres nærmeste er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Et flertal er også villige til at bidrage til sundhedsvæsenets læring – ved at rådgive andre patienter, stille egne sundhedsdata til rådighed og give feedback efter behandlingsforløb.

Mere end 6.000 danskere har deltaget i undersøgelsen.

TrygFonden og Mandag Morgen holder løbende øje med behovet og mulighederne for at skabe yderligere fokus på et sundhedsvæsen, der i højere grad skal være til for patienterne.

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først