Fakta

Et projekt som TrygFonden står bag og driver.

TrygFonden Besøgshunde er hunde og hundeejere, som spreder glæde på institutioner i Danmark. Ca. 500 besøgshunde er tilknyttet ca. 490 plejecentre, og der optages løbende nye

Se mere

Besøgshunde.dk

TrygFonden Besøgshunde er et korps af familiehunde, der sammen med deres ejere er godkendt til at besøge udfordrede og sårbare mennesker på institutioner i Danmark. TrygFonden Besøgshunde blev etableret i 2010

Sundhed

TrygFondens Besøgshunde er sunde, robuste og velsocialiserede familiehunde med en rolig adfærd. Deres ejere er kompetente personer, der ønsker at give en smule af deres tid til sårbare mennesker, der ellers ikke har mulighed for kontakt til en hund. For at blive godkendt som besøgshund i ordningen skal hund og ejer gennem en rekrutteringsproces, der skal sikre, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter.

I 2010 åbnede vi for besøg på plejecentre i Vejle, Kerteminde og Næstved Kommuner, i 2011 kom Rebild, Randers og Gladsaxe til, og i slutningen af 2012 åbnede vi for besøg i Skanderborg, Ringkøbing-Skjern og på Bornholm. 

Ordningen er landsdækkende
Fra 2010-2012 har ordningen været et samarbejde mellem TrygFonden og den enkelte kommune, men fra 2013 blev ordningen landsdækkende, så hundeejere såvel som plejecentre nu tilmelder sig selvstændigt og uafhængigt. Fra slutningen af 2014 er ordningen udvidet til også at være et tilbud til andre institutioner, fx bosteder for udviklingshæmmede og mennesker med erhvervet hjerneskade. 

Ved indgangen til 2015 er 490 institutioner og godt 500 hundeekvipager godkendt i ordningen. Der optages løbende både nye hundeekvipager og nye institutioner. 

Tilknyttet forskningsprojekt

2010-2012 gennemførtes et forskningsprojekt, hvor forskere fra Aarhus Universitet undersøgte, hvordan kontakten til hunde påvirker ældre og dementes mentale velbefindende. I 2015-2018 gennemføres endnu et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan optimere besøgene med en besøgshund. 

Resultaterne fra denne forskning implementeres løbende i både driften og udviklingen af besøgshundeordningen.

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier