Fakta

Et projekt som TrygFonden står bag og driver.
 

TrygFonden Hjertestarter–Netværket er det største af sin art i verden, og de mange registrerede hjertestartere er hver dag med til at redde liv

På hjertestarter.dk, som TrygFonden driver, kan alle - privatpersoner, offentlige og private virksomheder - registrere sin hjertestarter og se, hvor den nærmeste er placeret

Sundhed

Hvert år får omkring 4.000 mennesker i Danmark hjertestop uden for hospitalet. I dag overlever 12,7 pct. af de danskere, der har fået et hjertestop. Til sammenligning var overlevelsen 3,8 pct. i 2003.

Hjertestartere gavner kun, hvis man ved, hvor de er.

Derfor er det vigtigt at få registreret alle hjertestartere i landet. TrygFonden opfordrer alle, der har en hjertestarter, til at registrere den på hjertestarter.dk og gøre den tilgængelig døgnet rundt. Oplysningerne om, hvor hjertestarterne i Danmark befinder sig, kan både ses på hjertestarter.dk og på app'en TrygFonden Hjertestart. Oplysningerne deles med regionernes AMK-vagtcentraler landet over, så førstehjælpere kan guides til nærmeste hjertestarter ved et 1-1-2-opkald.

Hjertestarter–Netværket er det største af sin art i verden, og de mange registrerede hjertestartere er hver dag med til at redde liv. 

hjertestarter.dk kan du se instruktionsfilm og lære at bruge en hjertestarter samt læse om nogle af de tilfælde, hvor TrygFondens hjertestartere har reddet liv.

Du kan redde liv

I dag yder 65 pct. af danskerne livreddende førstehjælp. Det er TrygFondens ambition at hæve dette tal til 85 pct. ved udgangen af 2018. Med ’Du kan redde liv’-kampagnen sætter vi fokus på, at alle kan redde liv – også selvom man ikke har været på førstehjælpskursus. Budskabet er, at det er vigtigt at gøre noget, og at man ikke kan gøre noget forkert.

TrygFondens mål er ambitiøse: Vi vil være med til at skabe en helt ny førstehjælpskultur, hvor vi hjælper hinanden, når det er allermest nødvendigt.

Besøg Du kan redde livs Facebook-side.

EMS-konference i København

I 2016 var TrygFonden medvært for den første europæiske kongres om akuthjælp. Konferencen blev afholdt i København, og de godt 1.200 danske og internationale forskere og praktikere blev bl.a. præsenteret for den store danske indsats på akutområdet – bredt kendt som ’Case Denmark’.

I forbindelse med konferencen blev der i 2017 afholdt "TrygFondens rekord der redder liv". Læs mere her.

Konferencen, der også i 2018 vil blive afholdt i København, bidrager til at udbrede den nyeste forskning på det akutmedicinske område og skabe et tættere erfaringsnetværk på tværs af landene.

Læs mere om EMS-konferencen 2018 her.


 Hjertestarter donation  

Hjertestarter donation

TrygFonden støtter udstyr og kurser

Læs mere

 Klassesæt til hjertestart i skolen
 

Klassesæt til hjertestart i skolen

Bestil et klassesæt, der indeholder en undervisnings-dvd, hvor en instruktør guider dine elever og dig igennem hele forløbet.

Læs mere

     

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop eller stroke. Derfor arbejder TrygFonden for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere, træning i hjertelungeredning samt mere viden om hjertestop og stroke skal være med til at redde liv.
Akut hjælp

Sammen skaber vi tryghed