Forskning i børn og unges trivsel

Fakta

TrygFondens Børneforskningscenter blev etableret på Aarhus Universitet i 2013 med en bevilling fra TrygFonden på 60 mio. kr. fordelt over årene 2013 til 2018 og forlænget fra 2019 til 2022 med en bevilling på 40 mio. kr.

TrygFondens Børneforskningscenter arbejder med at opbygge solid viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker, når børn og unges trivsel skal forbedres

Trivsel Danmark bruger hvert år store ressourcer på at sikre børn og unge de bedste vilkår for et trygt og godt liv, men resultaterne står ikke altid mål med indsatsen.

Mange unge ender uden en kompetencegivende uddannelse og er derfor i større risiko end resten af befolkning for kroniske, fysiske og mentale sundhedsproblemer, misbrug, selvmord, social isolation, ustabilt og dårligt familieliv, materiel fattigdom, kriminalitet og arbejdsløshed. Alle forhold, der bidrager til dårlig livskvalitet. 

En tidlig indsats er den bedste og mest effektive måde at afhjælpe disse problemer, og det gælder derfor om at klarlægge, hvilke indsatser der virker og hvilke, der ikke virker. Derfor har TrygFonden etableret TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.  

De bedste vilkår for et trygt og godt liv
Centret står for at drive forskellige forskningsprojekter, der har fokus på at undersøge og klarlægge effekterne af en lang række forskellige indsatser, som har direkte fokus på at forbedre børn og unges trivsel. Det er indsatser, der blandt andet handler om støtte til socialt udsatte småbørnsfamilier, sprogstimulering i daginstitutioner og reduktion af frafald på erhvervsskolerne. 

Ud over at drive og igangsætte disse og en lang række andre forskningsprojekter har børneforskningscentret også etableret et samarbejde med en bred vifte af ministerier, styrelser, regioner, kommuner og professionshøjskoler. 

Konkret er centret blevet bedt om at evaluere Undervisningsministeriets Nationale Trivselsmåling, der blev gennemført blandt en halv million danske skoleelever for første gang i 2015. En måling, der i fremtiden vil gøre det nemmere at udvikle og afprøve trivselsindsatser i folkeskolen. 


En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed